Διώξτε τα τούβλα απ το μυαλό σας...

Παρακαλώ τους λαούς :
"Ας ξεπεράσουμε όλοι τους τοίχους, να ξεπεράσουμε τα τείχη, είτε είναι τούβλα, είτε είναι πραγματικά μέσα στο μυαλό μας, γιατί μόνο τότε θα έχουμε το αυτονόητο και τότε πραγματικά θα έχουμε κάτι το παγκόσμιο..."

Σχόλια