Το ΠΑΣΟΚ "μαγείρευε", η Ν.Δ πήρε την "πατάτα" και τώρα την καλούν να πληρώσει....

Είχαμε γράψει ΕΔΩ και ΕΔΩ για το πώς το ΠΑΣΟΚ από το 1997-2004 μαγείρευε τα χρέη και το έλλειμμα.
Δείτε τώρα τι είχε συμβεί και τι διαπίστωσαν το 2005:

"The issue of hospitals liabilities started to be discussed in 2005, when it became apparent that considerable amounts related to past expenditures of hospitals (€ 1.3 bn), for the years 2002 to 2004, had in fact never been recorded" (REPORT ON GREEK GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT STATISTICS EUROPEAN COMMISSION – JANUARY 2010)
"Το θέματου παθητικού των νοσοκομείων άρχισε να συζητείται το 2005, όταν έγινε σαφές-ξεκάθαρο ότι σημαντικά ποσά σχετιζόμενα με παρελθόντα έξοδα των νοσοκομείων (1.3 δις €), για τα έτη 2002 ως 2004, δεν είχαν ποτέ καταγραφεί"
Το ΠΑΣΟΚ μαγείρευε..
Η Ν.Δ πήρε την καυτή πατάτα του ΠΑΣΟΚ, την έφαγε και τώρα καλείται από το ΠΑΣΟΚ, να πληρώσει και το λογαριασμό.
Είναι αυτό που λένε και κερατάς και δαρμένος ή..
Άλλος "χαβάει" και άλλος πληρώνει...

Σχόλια