Διευκρινίσεις για το φορολογικό και αποδείξεις

Διευκρινίσεις για τη νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν φέτος και τα ποσά των αποδείξεων που απαιτείται να προσκομισθούν από τους φορολογούμενους ανάλογα με το εισόδημά τους για να ωφεληθούν από την έκπτωση όλου του αφορολόγητου ποσού δίνει το υπουργείο Οικονομικών.
Όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο που εστάλη στις εφορίες, οι φορολογούμενοι μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να βάλουν σε φάκελο όλες τις αποδείξεις δαπανών τους, στον οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό και ο αριθμός τους.
Η νέα φορολογική κλίμακα προβλέπει χορήγηση αφορολόγητου ποσού που συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες.
Το ελάχιστο ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται στο 10% του ατομικού εισοδήματός το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις αν αυτό είναι μέχρι 12.000 και αν είναι μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ, στο 30% για το τμήμα αυτού πάνω από τα 12.000 ευρώ.
Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.

Εξάλλου, νέα τεκμήρια διαβίωσης που προσδιορίζονται πλέον με αντικειμενικά δεδομένα δαπανών θα ισχύσουν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που θα αποκτηθούν . Όπως διευκρινίζεται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών με βάση το νέο σύστημα το εισόδημα προσδιορίζεται αντικειμενικά με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν. 

ΑΠΕ

Σχόλια