Αγώνας δρόμου για την ολοκλήρωση και παράδοσης τμήματος του έργου της κάλυψης του «Διακονιάρη»

Θα επαναδημοπρατηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες που φτάνουν στο 20%
Σε επαναδημοπράτηση των εργασιών υπολείπονται μέχρι την διάλυση της σύμβασης στις 31 Οκτωβρίου του έργου κάλυψης του «Διακονιάρη» και της σύνδεσής του με την Περιμετρική, θα προχωρήσει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως απάντησε ο Υφυπουργός Γιάννης Μαγκριώτης σε Ερώτηση του Βουλευτή Αχαϊας Νίκου Ι. Νικολόπουλου.
Ο κ. Μαγκριώτης μετά την κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή είπε ότι: «εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του αναδόχου να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα το έργο, η ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ διέταξε διακοπή των εργασιών ορίζοντας ως χρόνο διάλυσης της σύμβασης την 31η Οκτωβρίου, έτσι ώστε να εκτελεστούν οι οριζόμενες στη διαταγή εργασίες προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου και να παραδοθεί προς χρήση αυτοτελές και λειτουργικό τμήμα του έργου, από την Ακτή Δυμαίων έως τον κόμβο Πατρών-Κλάους.
«Ο ανάδοχος του έργου παρά το γεγονός ότι έχει εκτελέσει το 80% του συμβατικά προβλεπόμενου αντικειμένου, καθυστερούσε την εκτέλεση των εργασιών και δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές του υποχρεώσεις, ενώ επιπλέον είχε αφήσει ημιτελείς εργασίες με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους διερχόμενους και τους παρόδιους.
Η διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία θα κλείσει κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία το μέχρι τότε εκτελεσθέν έργο.

Οι τυχόν υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου θα επαναδημοπρατηθούν», αναφέρει μεταξύ άλλων στην απάντησή του προς τον Βουλευτή ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Σχόλια