Άλλη μια Επιτροπή...

Για νέο δόγμα στην εξωτερική πολιτική μίλησε ο κ. Δρούτσας.
Γιατί με φοβίζουν αυτά τα νέα δόγματα;;
Ποιος θα είναι ο προσανατολισμός-κατεύθυνση του νέου δόγματος;
Ας μην ξεχνάμε τα πυροτεχνήματα και τους πομπώδεις τίτλους του παρελθόντος σε αντίστοιχα δόγματα:
Αμυντικό Δόγμα, Ενιαίο (με Κύπρο) Δόγμα, δεν διεκδικούμε τίποτα..
Από την , διαφαίνεται ότι στην υπό σύσταση επιτροπή "δόγματος", δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας..
Είναι ποτέ δυνατόν να μιλάμε για δόγμα εξωτερικής πολιτικής, χωρίς την συνδρομή και συμμετοχή ενός υπουργείου που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την χάραξη και την διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής;;
Υπάρχει όμως και ένα άλλο μείζον θέμα.
Γιατί αφού υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής,(ΕΣΕΠ) που είναι δια νόμου συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης και επεξεργάζεται θέματα σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής, απαιτείται να δημιουργήσουμε άλλη μια επιτροπή ;;
Ποιος θα την πληρώνει αυτή την επιτροπή;;
Διαβάστε τις σχετικές   δηλώσεις του κ, Δρούτσα


Θα συστήσουμε μία Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει το έργο να επεξεργαστεί ένα νέο στρατηγικό δόγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό θα είναι ένα πλάνο συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας και θα γίνει βεβαίως με τη συμμετοχή πρώτα απ’ όλα των παραγόντων και των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά σε στενή συνεργασία και με τον Ακαδημαϊκό χώρο και όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν σ’ αυτό το έργο…Σ’ αυτές τις επεξεργασίες, σ’ αυτές τις προετοιμασίες πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει βεβαίως και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, το ΕΣΕΠ.

Σχόλια