Το ΔΝΤ βλέπει, νέους φόρους και οδυνηρές περικοπές δαπανών τα επόμενα χρόνια.Αυτή είναι η νέα έκθεση-αναφορά του ΔΝΤ , μετά τις συζητήσεις της τρόικας με τις Ελληνικές αρχές που ολοκληρώθηκαν στις 10 Σεπ.2010.
Στην συνέχεια παρατίθενται στοιχεία που αναφέρονται στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και σε τυχόν νέα μέτρα που θα απαιτηθούν σε περίπτωση αποτυχίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.


H αξιοπιστία του προγράμματος εξαρτάται καθοριστικά από τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. H κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη, αλλά είναι πιθανό να δοκιμασθεί έντονα, από μια εδραιωμένη και διάχυτη κουλτούρα της φοροδιαφυγής και της αντιπολίτευσης από το εσωτερικό της φορολογικής υπηρεσίας. Η πρόοδος δεσμεύεται να είναι σταδιακή, αλλά απαιτείται να πειστούν οι φοροδιαφεύγοντες μέσω του πιθανού φορολογικού μηχανισμού και μέσω του έργου των εισπρακτικών δυνάμεων που επιδιώκουν είσπραξη φόρου υψηλού εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Χωρίς τη βελτίωση της συμμόρφωσης με αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας κατά πάσα πιθανότητα θα απαιτηθούν πρόσθετες αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών και οδυνηρές περικοπές δαπανών κατά τα επόμενα έτη.
Οι ανησυχίες σχετικά με την ορθότητα της κατανομής του βάρους της προσαρμογής, θα μπορούσαν να θέσουν σε μεγάλο κίνδυνο την ευρεία κοινωνική και πολιτική στήριξη, που είναι απαραίτητη για την επιτυχία του προγράμματος.
Επιφυλάξεις επίσης εκφράζει η τρόικα και για τις εξοικονομήσεις από τον Καλλικράτη..


Σχόλια