ΔΝΤ: Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και η ενδυνάμωση της δυνητικής ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας

Δελτίο Τύπου 10/335                                                   Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
                                                                                     Ουάσιγκτον, Η.Π.Α.
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
10 Σεπτεμβρίου 2010
Το ΔΝΤ Ολοκληρώνει τον Πρώτο Έλεγχο Σύμφωνα με την Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης με την Ελλάδα και Εγκρίνει την Εκταμίευση 2,57 Δισεκατομμυρίων Ευρώ.
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε σήμερα τον πρώτο έλεγχο της απόδοσης της Ελλάδος σύμφωνα με το οικονομικό πρόγραμμα που στηρίζεται σε μια τριετή Διευθέτηση Ετοιμότητας Διάθεσης (ΔΕΔ) ύψους 26,4 δισεκατομμυρίων μονάδων Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 30 δισεκατομμυρίων Ευρώ). Η ολοκλήρωση της εξέτασης επιτρέπει την άμεση εκταμίευση ποσού ύψους 2,16 δισεκατομμυρίων μονάδων Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 2,57 δισεκατομμύρια Ευρώ), φέρνοντας τις μέχρι σήμερα εκταμιεύσεις της ΔΕΔ στο ύψος των 6,97 μονάδων
Ειδικού Δικαιώματος Ανάληψης (περίπου 8,28 δισεκατομμύρια Ευρώ).
Η ΔΕΔ που εγκρίθηκε στις 9 Μαΐου 2010, (Δελτίο Τύπου 10/187) αποτελεί μέρος ενός συλλογικού χρηματοδοτικού πακέτου σε συνεργασία με χώρες μέλη της Ζώνης του Ευρώ που ανέρχεται σε 110 δισεκατομμύρια Ευρώ, το οποίο θα εκταμιευθεί σε διάστημα τριών ετών. Το πακέτο επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση πρόσβαση σε πόρους του ΔΝΤ που αναλογούν σε περισσότερο από 3.200 τοις εκατό της ποσόστωσης της Ελλάδος, το οποίο εγκρίθηκε με επιταχυμένες διαδικασίες του Μηχανισμού Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ταμείου.
Μετά από τις συζητήσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ο κύριος Μουρίλο Πορτουγκάλ, Υποδιευθυντής και Αναπληρωτής Πρόεδρος, ανέφερε:

“Οι Ελληνικές Αρχές έκαναν ένα σθεναρό ξεκίνημα με το οικονομικό τους πρόγραμμα, και η αποφασιστική εφαρμογή του άρχισε να αποδίδει καρπούς. Όλα τα κριτήρια ποσοτικής απόδοσης για το τέλος Ιουνίου έχουν πληρωθεί, ενώ κύριες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε προηγμένα στάδια. Είναι ουσιαστικής σημασίας να συνεχιστεί η αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος με τη βοήθεια της ευρείας-κλίμακας χρηματοοικονομικής υποστήριξης από τη διεθνή κοινότητα, και με την παράλληλη διασφάλιση της δημόσιας συναίνεσης για τις μεταρρυθμίσεις,
“Η δημοσιονομική στρατηγική βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Το κλειδί παραμένει η συνεχής και στενή παρακολούθηση, καθώς και ο έλεγχος των δαπανών, ιδιαίτερα σε τοπικά επίπεδα.
Οι Αρχές είναι αποφασισμένες να ενισχύσουν τη φορολογική διοίκηση και να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή, ώστε να εξασφαλίσουν έσοδα και να προωθήσουν την αμεροληψία στην προσαρμογή.
Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και η ενδυνάμωση της δυνητικής ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας. Εντυπωσιακή πρόοδος έχει επιτευχθεί στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια ενδελεχή μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού προγράμματος, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ουσιαστική αναμόρφωση της αγοράς εργασίας. Τώρα χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, στην προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς και στην εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, καθώς και στην εξάλειψη των εμποδίων στον τουρισμό και στο λιανεμπόριο, όπου η δυνατότητα ανάπτυξης παραμένει υψηλή.
“Η ρευστότητα στις τράπεζες παραμένει στενή αλλά χωρίς προβλήματα διαχείρισης, υποστηριζόμενη από την ΕΚΤ και το εγγυητικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Το νέο Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας παρέχει μια σημαντική στήριξη για την κεφαλαιακή επάρκεια. Επιπλέον, οι Ελληνικές αρχές έχουν αναθέσει τη στρατηγική εξέταση του τραπεζικού τομέα, καθώς και την πραγματοποίηση εργασιών δέουσας επιμέλειας στις κρατικές τράπεζες. Η συνεχής και στενή παρακολούθηση του χρηματοοικονομικού τομέα παραμένει σημαντική,” ανέφερε ο κύριος Πορτουγκάλ.

Σχόλια