Είμαστε πια πρωταθλητές ...

Είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια...
Πρώτοι στην Ευρώπη..
Έχουμε την ακριβότερη βενζίνη.
Δείτε στους πίνακες που ακολούθούν την τιμή της βενζίνης στις χώρες της Ευρώπης και την εξέλιξη της τιμής της από τον Αυγουστο του 2009.
Θυμάστε πόσο ήταν η τιμή της επί Ν.Δ ;
1,1 ευρώ ενώ τώρα 1,5 ευρώ, μια χαρά ούτε 40% αύξηση
Τα στοιχεία είναι από το:
"ΔΕΛΤΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ"
 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, 06/9/2010
( http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=mYriQ65vxTA%3d&tabid=478 )

Σχόλια