Παίξτε ΠΡΟΠΟ να αγοράσουμε κανέναν ορό...

Το είδαμε ή θα το δούμε και αυτό...
Ο ΟΠΑΠ στο υπουργείο υγείας.
Άρες μάρες κουκουνάρες..
Θα μου πείτε με τα οικονομικά προβλήματα που έχει το υπουργείο υγείας, θα παίξουν κανένα ΚΙΝΟ ή ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και θα ξελασπώσουν.

Θα μπορέσουν έτσι να αγοράσουν κανέναν ορό και καμία γάζα.
Είδατε κάτι παραπάνω ξέρει ο Γιώργος.
Ο ΟΠΑΠ στην εντατική, ο ΟΠΑΠ στην υπηρεσία της υγείας.
Παίξτε ΠΡΟΠΟ να αγοράσουμε κανέναν ορό...

Σχόλια