Την Τρίτη 12.10.2010 προσδιορίστηκαν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ιθαγένεια/ψήφο αλλοδαπών & βιομετρία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ενημερώνω τους φίλους του ιστολογίου, ότι έγινε δεκτή η Αίτηση Προτίμησης Ημερομηνίας Συζήτησης http://syntagmagr.blogspot.com/2010/08/blog-post_11.html της Αιτήσεως Ακυρώσεως κατά μαζικής απόδοσης ιθαγένειας & ψήφου αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές & ότι αυτή προσδιορίστηκε για την
Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010 & ώρα 09:30 στην Επταμελή Σύνθεση λόγω σπουδαιότητας του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας  

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, ώρα & στο ίδιο δικαστήριο έχει προσδιοριστεί η συζήτηση τόσο της Αιτήσεως Ακυρώσεως μου όσο & της Αιτήσεως Ακυρώσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κατά της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την ακύρωση της υπ' αριθμόν 45/03.06.2009 Απόφασης για το Νέο σύστημα θυρών ασφαλείας της Εθνικής Τράπεζας - Επεξεργασία χαρακτηριστικών της γεωμετρίας των προσώπων
Η υπόθεση κερδήθηκε το 2009 ύστερα από πολύμηνη διοικητική διαδικασία κατά 50% από μέρους εμού & των λοιπών αναφερθέντων στο ότι καταφέραμε να απαγορεύσει η Αρχή την επέκταση των βιομετρικών εισόδων στα υποκαταστήματα, που δεν είχε εγκαταστήσει ακόμη τέτοιες θύρες η Εθνική & κατά 50% από μέρους της Εθνικής, που κατάφερε να διατηρήσει τις υπάρχουσες θύρες χωρίς εξαίρεση από το σύστημα άλλων ατόμων πλην των ΑΜΕΑ.
Στη διοικητική διαδικασία είχα υποστηρίξει, ότι λαμβάνει χώρα βιομετρική επεξεργασία με σάρωση ίριδας προς ταυτοποίηση (ιριδοσκόπηση) από τις κάμερες της Εθνικής Τράπεζας , ενώ η Εθνική Τράπεζα υποστήριζε, ότι οι κάμερες ήταν κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (βιντεοσκόπησης) & ως εκ τούτου δε λάμβανε χώρα βιομετρική επεξεργασία.

Σημειωτέον, ότι βιομετρική επεξεργασία θεωρείται η ταυτοποίηση του ατόμου με δακτυλοσκόπηση, παλαμοσκόπηση ή γεωμετρία χειρός, ιριδοσκόπηση, γεωμετρία προσώπου & λήψη DNA.
Τελικώς, η Αρχή δέχτηκε, ότι όντως ήταν βιομετρικές οι κάμερες λόγω όμως γεωμετρίας προσώπου & ως εκ τούτου δεν έπρεπε να εγκαταστηθούν νέες θύρες με βιομετρικές κάμερες, αλλά παρ' όλα αυτά δεν απαγόρευσε τις ήδη υπάρχουσες ούτε εξαίρεσε τα μη ΑΜΕΑ άτομα.
Εν τούτοις, όταν πρωτοκόλλησα αίτημα να μου χορηγηθούν αντίγραφα πραγματογνωμοσύνης & λοιπών εγγράφων, που αποτελούν τμήμα της απόφασης για να λάβω πλήρη γνώση της αιτιολογίας της απόφασης, αν & από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υποχρεούται να τα χορηγήσει, εν τούτοις ουδέποτε το έκανε ενισχύοντας την υποψία μου ότι λαμβάνει χώρα ιριδοσκόπηση & με την παράνομη μη χορήγηση των συνημμένων της απόφασης εγγράφων, καλύπτει την πραγματικότητα.
Υπέβαλα στη συνέχεια αίτηση θεραπείας, διότι στην απόφαση δεν απαντούσε στο σκέλος της αναφοράς μου, που ζητούσα εξαίρεση από τη βιομετρική επεξεργασία & την απέρριψε με σιωπηρή άρνηση.
Το Φθινόπωρο του 2009 υπέβαλα ως εκ τούτου Αίτηση Ακυρώσεως κατά του σκέλους της Απόφασης, που με θίγει & την Άνοιξη του 2010 που προσδιορίστηκε η συζήτηση, πληροφορήθηκα, ότι & η Εθνική είχε υποβάλει Αίτηση Ακυρώσεως κατά του σκέλους που τη θίγει & ότι οι 2 Αιτήσεις συζητούνταν την ίδια ημέρα. Δεν έλαβε χώρα συζήτηση, διότι η Αρχή δεν είχε υποβάλει τις απόψεις της & πήραμε αναβολή, που κατόπιν αιτήματος μου συντομεύτηκε για τις 12.10.2010 αντί για το 2011 που ήταν η πρόταση της Εισηγήτριας & το οποίο αίτημα μου έγινε δεκτό ύστερα από αυτοπρόσωπη παρουσία μου στο ακροατήριο, όπου ανέπτυξα τους λόγους σύντομης & όχι μακροπρόθεσμης αναβολής.

http://syntagmagr.blogspot.com/2010/09/12102010.html

Σχόλια