Τράπεζες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας;

«Το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα χωρίζεται πια σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας», σημειώνει η γερμανική έκδοση των Financial Times: «Το χάσμα ανάμεσα στις τράπεζες των χωρών του πυρήνα και της περιφέρειας βαθαίνει. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας εξαρτούν την αναχρηματοδότησή τους από την ΕΚΤ, γιατί δεν έχουν ρευστό, ούτε μπορούν εύκολα να το αποκτήσουν στην ελεύθερη αγορά. Η ρευστότητά τους λοιπόν εξαρτάται για ορισμένες κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την ΕΚΤ και για άλλες, όπως οι ελληνικές, κατά 100%.
Η κατάσταση αυτή είναι προβληματική για την ΕΚΤ, διότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου ενίσχυσης των προβληματικών τραπεζών η ΕΚΤ άρχισε να σταματά σταδιακά τις τονωτικές ενέσεις αγοράς κρατικών ομολόγων από τις υπερχρεωμένες χώρες-μέλη της ευρωζώνης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή θα πολλαπλασιαστεί η διαφορά ανάμεσα στις χώρες της περιφέρεις και του πυρήνα γι’ αυτό πολλοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η ΕΚΤ μάλλον θα συνεχίσει την αγορά ομολόγων μέχρι και τον επόμενο χρόνο. Αρκετοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι ενδέχεται η ΕΚΤ να δρομολογήσει νέο σχέδιο βοήθειας προς τις υπερχρεωμένες χώρες και τις τράπεζές τους.»
«Ωστόσο επισημαίνεται από οικονομικούς αναλυτές ότι η τωρινή οικονομική ανάπτυξη δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ. Ακόμη και για τη Γερμανία οι αναλυτές εκτιμούν πως επειδή εξαρτάται από τις εξαγωγές, κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον οι εμπορικοί της εταίροι δεν θα μπορούν να αγοράσουν και η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί.»
Τέλος η κατάκτηση της δεύτερης θέσης στην παγκόσμια οικονομία από την Κίνα σχολιάζεται σήμερα από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες.

Σχόλια