Προστασία του Πηνειού

Ολοκληρωμένη πρόταση τριών σημείων για την προστασία του Πηνειού, ενός ποταμού που βρίσκεται σε κρίση όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται σε όλους τους τόνους, κατέθεσε στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα η υποεπιτροπή υδάτινων πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για το Περιβάλλον. Ως κυρίαρχη πρόταση για τη διάσωση και προστασία του ποταμού αναφέρεται η προώθηση έργων για την τροφοδοσία του με ποσότητες νερού ώστε να αποφεύγονται οι μεγάλες διακυμάνσεις της στη στάθμη του. Πρόταση που αναδεικνύει εμμέσως πλην σαφώς την στήριξη της Επιτροπής της Βουλής στο μεγάλο έργο της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου, για την προώθηση του οποίου δεν ανέλαβε δεσμεύσεις το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

    Το πόρισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για τον Πηνειό μετά τις πρόσφατες επιτόπιες επισκέψεις και τη συνεδρίαση των μελών της στο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάστηκε σήμερα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, βουλευτή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Καρτάλη, παρουσία του βουλευτή Λάρισας, Βασίλη Έξαρχου και της περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

    Το πόρισμα της Επιτροπής αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προστασία του Πηνειού με πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σημαντικές διαπιστώσεις για όσα προβλήματα αντιμετωπίζει και κυρίως περιγράφει τις αναγκαίες δράσεις για την εξασφάλιση ποσοτήτων νερού, την συγκρότηση ενιαίου φορέα διαχείρισης των υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία και την δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου της ποιότητας των νερών υπό την ευθύνη της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης


    Η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι σε 23 περιβαλλοντικούς ελέγχους στον Πηνειό από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σε 19 από τους ελέγχους. Από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, οι περισσότερες (22%) αφορούν σε έλλειψη αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που στην πλειοψηφία τους εκδίδονται από τις νομαρχιακές υπηρεσίες. Ακολουθούν με ποσοστό 12% περίπου παραβάσεις που σχετίζονται α) με την παρακολούθηση των αέριων αποβλήτων β) με την παρακολούθηση υγρών αποβλήτων και γ) με τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων. Το συνολικό ύψος των εισηγηθέντων προστίμων ανέρχεται σε 498.450 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των επιβληθέντων προστίμων ανέρχεται σε 366.600 ευρώ. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην υστέρηση από πλευράς των αρμόδιων κατά περίπτωση Νομαρχιών στην επιβολή των εισηγηθέντων προστίμων.

ΑΠΕ

Σχόλια