Ακριβή η πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα

«Πράσινη ενέργεια για την Ελλάδα», είναι τέλος ο τίτλος ρεπορτάζ της Neues Deutschland: «Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η πράσινη ανάπτυξη και η προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι για την υπερχρεωμένη Ελλάδα ακριβή.
Το Παγκόσμιο Ταμείο Αρωγής για την Άγρια Ζωή (WWF) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας επεξεργάστηκαν πρόγραμμα εκμετάλλευσης της ηλιακής και αιολικής ενέργειας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις δεν θα πρέπει να τις επωμισθεί το κράτος λόγω του υπέρογκου ελλείμματος, αλλά θα πρέπει να αναζητηθούν επενδυτές στον ιδιωτικό τομέα.
Από το κράτος η μελέτη αυτή χρειάζεται το νομικό πλαίσιο και την πολιτική στήριξη του προγράμματος.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5814817,00.html

Σχόλια