Σλοβακία: Πράσινο στην Ευρωζώνη, Κόκκινο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το Bloomberg η κυβερνητική συμμαχία στη Σλοβακία έδωσε το πράσινο φως για το πακέτο διάσωσης της Ευρωζώνης, αλλά απέρριψε την συνδρομή-συμμετοχή της στο δάνειο της Ελλάδας. 
Η συμμετοχή της Σλοβακίας στο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας ήταν 800 εκατ. ευρώ.
Παρόλα αυτά χρειάζεται η έγκριση του κοινοβουλίου για τις αποφάσεις της κυβέρνησης.
Η πρωθυπουργός Iveta Radicova είπε ότι, η κυβέρνηση αρνήθηκε και έχει αντιρρήσεις στο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας, επειδή το κόστος της διάσωσης θα βαρύνει τους πολίτες της Ελλάδας και των άλλων χωρών, οι οποίοι δεν προκάλεσαν το πρόβλημα.
Είπε επίσης ότι  η απόφαση να χειριστούμε την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι, ο τραπεζικός τομέας δεν θα συμβάλλει ούτε με 1 σεντ.

Τέλος η Iveta Radicova ανέφερε ότι, είναι η Σλοβακία θα παρέξει βοήθεια (που δεν την καθόρισε) στην Ελλάδα.

Σχόλια