Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Oλοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες του 8ου Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ


Αθήνα, 20 Ιουνίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το σύνθημα  « Όλοι από την Αρχή» να κυριαρχεί παντού, ολοκληρώθηκαν  με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες του 8ου Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 18 και 19 Ιουνίου στη Φωκίδα.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προωθήθηκαν, ομοφώνως, αλλαγές του Κανονισμού Λειτουργίας της οργάνωσης οι οποίες δίνουν εμπράκτως «σάρκα και οστά» στην προσπάθεια της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. για πολιτική ανασύνταξη και οργανωτική ανασυγκρότηση.
Οι εργασίες του 8ου Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την εκλογή των 17 εκπροσώπων της ΟΝΝΕΔ στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τα 150 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ και τους 162 εκπροσώπους της Οργάνωσης στο 8ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε κλίμα απόλυτα ενωτικό, πράγμα που πιστοποιεί την πολιτική σύνθεση που πραγματοποιήθηκε.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Ν.ΝΕ.Δ. ΚΑΤΑ Τα 8o ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

  1. Καθιερώνεται το νέο όργανο του Πολιτικού Συμβουλίου.
Το Πολιτικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ και αποτελείται από 15 Τομεάρχες Πολιτικής Ευθύνης. Το ειδικό αντικείμενο κάθε Τομεάρχη καθορίζεται με ειδική απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Το Πολιτικό Συμβούλιο συντονίζει ο Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού. Μεριμνά για την  παραγωγή πολιτικής ανά τομέα Πολιτικής Ευθύνης και εκτελεί την επικοινωνιακή διαχείριση θεμάτων της επικαιρότητας και τον κεντρικό σχεδιασμό των δράσεων της οργάνωσης. Οι Υπεύθυνοι των Τομέων συμμετέχουν και στον αντίστοιχο Τομέα του Κόμματος, έχουν την ευθύνη του συντονισμού της παραγωγής προτάσεων, λόγου και δράσεων στον τομέα τους, και βρίσκονται σε συνεργασία με τις ανά Νομαρχιακή Οργάνωση θεματικές οργανώσεις.

  1. Ιδρύεται η Πολιτική Ακαδημία της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Το αργότερο μέχρι το τέλος του 2010 ιδρύεται η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών. Η Ακαδημία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Διοίκησης και η διοικητική δομή και στελέχωσή της καθορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Αναλαμβάνει την προγραμματισμένη και τακτική ιδεολογική και πολιτική επιμόρφωση των μελών της ΟΝΝΕΔ,  με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο (διοργάνωση σεμιναρίων πολιτικού προβληματισμού, ανοιχτών συζητήσεων για τα σύγχρονα ζητήματα κλπ) με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, πολιτικών και επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει, επίσης, την εποπτεία των εκδόσεων της Οργάνωσης.

  1. Μειώνεται ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής
Η Κεντρική Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και 150 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο από ενιαίο πίνακα. Η θητεία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής διαρκεί μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο. Επίσης, θεσπίζεται όριο δύο θητειών για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Επιτροπή μέχρι τώρα απαριθμούσε 180 μέλη.

  1. Καταργείται η ποσόστωση των γυναικών στην Κεντρική Επιτροπή της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν υποψηφιότητες.

  1. Οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τις θέσεις του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής ΝΔ και Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Δύναται να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

  1. Καθιερώνεται η μία και μοναδική θητεία για τον Πρόεδρο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

  1. Καθιερώνεται η Συντονιστική Οργάνωση Περιφέρειας.
Με βάση το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας και κατ΄ αναλογία προς το προηγούμενο άρθρο, η Οργάνωση Περιφέρειας αποτελεί την τρίτη βαθμίδα της Περιφερειακής Οργάνωσης. Μέλη της είναι οι Πρόεδροι Νομαρχιακών Επιτροπών. Η Ολομέλειά τους αποτελεί και το μοναδικό οργανό της. Έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο. Οι αρμοδιότητές της ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Περιφερειακής Οργάνωσης.


  1. Η Τοπική Πολιτική Επιτροπή αποτελεί, πλέον, την πρωτοβάθμια οργανωτική μονάδα της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Σε κάθε Δήμο λειτουργεί μόνο μία Τοπική  Πολιτική Επιτροπή, εκτός από τους μεγάλους Δήμους της χώρας όπου θα λειτουργεί μία Πολιτική Επιτροπή ανά δημοτικό διαμέρισμα.

  1. Καθιερώνεται η Ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί πλήρη εποπτεία στη διαχείριση των οικονομικών της οργάνωσης.  Συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση ελέγχου, την οποία απευθύνει στον Πρόεδρο και το Εκτελεστικό Γραφείο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Έχει απεριόριστο δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία για την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης. Συγκροτείται από 3 μέλη της Κ.Ε. , τα οποία εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία και με αναλογική εφαρμογή των οριζόμενων για την εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

  1. Θεσμοθετείται ο ανεξάρτητος θεσμός του Συνήγορου του Μέλους
Στόχος είναι να εγγυηθεί την τήρηση του καταστατικού, την προστασία των δικαιωμάτων των μελών, τις διαδικασίες διαβούλευσης και τη μεσολάβηση μεταξύ μέλους και διοίκησης. Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ με θητεία. Ο εκλεγμένος Συνήγορος εκπίπτει από κάθε άλλη κομματική θέση πλην εκείνης του μέλους της Οργάνωσης. Ο Συνήγορος του Μέλους έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. Δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά μόνο γνωμοδοτικές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 8ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο.Ν.ΝΕ.Δ.


Αποτελέσματα εκλογής εκπροσώπων της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας,
μελών Κεντρικής Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. καθώς και εκπροσώπων της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ψήφισαν 971 σύνεδροι της ΟΝΝΕΔ και βρέθηκαν 957 έγκυρα ψηφοδέλτια και 14 άκυρα.

Εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας:


ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΙ1
ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
712
2
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
703
3
ΝΟΥΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
683
4
ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
671
5
ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
652
6
ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
637
7
ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΤΑΣΟΣ
634
8
ΓΑΤΑΣ ΣΑΚΗΣ
628
9
ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
619
10
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
608
11
ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΣΥΠΥΡΟΣ
572
12
ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
510
13
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
462
14
ΖΩΓΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
408
15
ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
331
16
ΠΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
298
17
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
233
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑΥΡΟΙ1
ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
210
2
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
204
3
ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
137
4
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
125
5
ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
99

Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ:


ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΙ1
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
905
2
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
802
3
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ
790
4
ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
785
5
ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
781
6
ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ
774
7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
771
8
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
769
9
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
762
10
ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
756
11
ΠΑΙΔΗ ΡΕΒΕΚΚΑ
749
12
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
744
13
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
738
14
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
734
15
ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
730
16
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
728
17
ΚΟΥΖΕΛΗ ΠΕΓΚΥ
725
18
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
718
19
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
712
20
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
708
21
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ
675
22
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
665
23
ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
658
24
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
647
25
ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
639
26
ΝΤΑΙΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
632
27
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
627
28
ΑΝΔΡΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
619
29
ΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
573
30
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
564
31
ΚΑΡΑΣΑΡΙΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
549
32
ΛΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
539
33
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
510
34
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
474
35
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
464
36
ΒΕΡΒΕΡΕΛΗ ΧΑΡΙΛΙΛΑ
451
37
ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ
445
38
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
441
39
ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΘΑΝΟΣ
420
40
ΠΑΠΠΑ ΠΟΠΗ
420
41
ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
412
42
ΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
382
43
ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
365
44
ΦΙΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ
358
45
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
354
46
ΜΗΤΙΟΥΔΗΣ ΘΑΝΟΣ
349
47
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΤΑΣΟΣ
345
48
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
339
49
ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
333
50
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
328
51
ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
320
52
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ
318
53
ΤΣΟΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
313
54
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΗΣ
309
55
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
304
56
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
297
57
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΝΙΚΗ
284
58
ΜΠΙΜΠΑΣ ΘΕΜΗΣ
276
59
ΚΟΥΒΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
267
60
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ
258
61
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
253
62
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
241
63
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
237
64
ΝΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
233
65
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
232
66
ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
229
67
ΚΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
224
68
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΝΝΗ
218
69
ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
215
70
ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ
213
71
ΤΖΑΚΗ ΠΕΝΥ
209
72
ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
203
73
ΞΑΝΘΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
201
74
ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
198
75
ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
196
76
ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
195
77
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ-ΘΟΔΩΡΗΣ
189
78
ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
186
79
ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
178
80
ΒΗΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
175
81
ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
172
82
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
169
83
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
158
84
ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
156
85
ΞΙΦΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
154
86
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
153
87
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
152
88
ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
151
89
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
149
90
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
148
91
ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
147
92
ΒΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
145
93
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
144
94
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
142
95
ΚΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
141
96
ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
139
97
ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
138
98
ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΧΑΡΗΣ
137
99
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
137
100
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
135
101
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
134
102
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
132
103
ΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
131
104
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
129
105
ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΣ
127
106
ΒΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
126
107
ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
125
108
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
122
109
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
121
110
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
120
111
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
119
112
ΜΕΙΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
117
113
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
117
114
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
116
115
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
116
116
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
114
117
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
114
118
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
112
119
ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
112
120
ΛΟΥΠΕΓΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
111
121
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
109
122
ΞΟΥΠΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
107
123
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
106
124
ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΗΣ
106
125
ΓΑΡΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
103
126
ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
100
127
ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
97
128
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
96
129
ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
95
130
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΑΝΤΡΕΑ
94
131
ΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
93
132
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
92
133
ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
91
134
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
90
135
ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
88
136
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
87
137
ΓΙΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
86
138
ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
84
139
ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
82
140
ΛΑΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
81
141
ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
79
142
ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
78
143
ΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
76
144
ΟΥΡΟΥΜΠΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
75
145
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
72
146
ΓΙΑΝΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
71
147
ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
70
148
ΚΕΡΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
70
149
ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
69
150
ΖΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
69
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑΥΡΟΙ1
ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ
68
2
ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
67
3
ΓΙΟΚΑΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
66
4
ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ
65
5
ΛΥΣΙΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
64
6
ΜΠΑΝΙΩΡΑΣ ΤΑΣΟΣ
63
7
ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
62
8
ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΚΗΣ
61
9
ΦΥΣΣΑΣ ΤΑΚΗΣ
60
10
ΤΖΙΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
59
11
ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ
58
12
ΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
57
13
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ
54
14
ΜΠΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
50
15
ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΤΑ
48
16
ΑΝΤΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
41
17
ΜΑΚΡΥΓΕΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
36
18
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
28
19
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
25
20
ΒΗΤΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
18
Εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας:


ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΙ1
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΤΑΣΟΣ
601
2
ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
580
3
ΓΡΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
560
4
ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
550
5
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
535
6
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΤΟΛΗΣ
530
7
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
529
8
ΤΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
525
9
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
516
10
ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
515
11
ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΝΘΗ
514
12
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
510
13
ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
510
14
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΦΡΟΣΩ
509
15
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
503
16
ΜΑΡΟΥΛΗ ΔΩΡΑ
503
17
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
503
18
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
503
19
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
502
20
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΣ
502
21
ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
502
22
ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
501
23
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
501
24
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
501
25
ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
501
26
ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
499
27
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
499
28
ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
499
29
ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
499
30
ΚΟΚΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
498
31
ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
498
32
ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
494
33
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΑΚΗΣ
490
34
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
490
35
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
489
36
ΣΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
489
37
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
489
38
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
488
39
ΜΠΑΡΣΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
488
40
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ
488
41
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
488
42
ΛΟΥΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
487
43
ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
487
44
ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
480
45
ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
479
46
ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
478
47
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
477
48
ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
477
49
ΤΣΑΜΠΟΓΛΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
477
50
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
476
51
ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
470
52
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
470
53
ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
468
54
ΓΡΕΤΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
468
55
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
467
56
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
467
57
ΜΗΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
467
58
ΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
467
59
ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
465
60
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
460
61
ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
460
62
ΘΕΟΧΑΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
456
63
ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
456
64
ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
455
65
ΖΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
455
66
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
455
67
ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
455
68
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
455
69
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΓΙΑ
455
70
ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
455
71
ΒΡΕΚΟΣ ΦΩΤΗΣ
450
72
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
450
73
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
450
74
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
450
75
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΟΣ ΜΙΛΤΟΣ
450
76
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
444
77
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
436
78
ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
435
79
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
433
80
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
433
81
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
432
82
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΙΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
430
83
ΠΑΤΣΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ
430
84
ΚΟΥΡΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
425
85
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
423
86
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ
423
87
ΚΟΥΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
420
88
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
420
89
ΤΣΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
420
90
ΜΠΑΡΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
413
91
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
413
92
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
410
93
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
410
94
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
403
95
ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
401
96
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
390
97
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
390
98
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
389
99
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
380
100
ΔΡΑΧΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
379
101
ΝΤΙΝΤΗ ΖΩΗ
377
102
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
367
103
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
350
104
ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
333
105
ΤΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
330
106
ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
320
107
ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
318
108
ΑΞΙΩΤΗ ΟΛΓΑ
312
109
ΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
310
110
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΧΑΡΗΣ
305
111
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
299
112
ΒΑΖΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
288
113
ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
285
114
ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΟΝΗΣ
267
115
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
265
116
ΛΥΤΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
263
117
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
254
118
ΚΩΤΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
245
119
ΒΗΤΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
244
120
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
238
121
ΚΟΥΜΑΡΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
233
122
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
219
123
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
209
124
ΠΑΥΛΟΥ ΝΟΠΗ
201
125
ΜΑΚΡΗ ΝΑΝΣΥ
199
126
ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
198
127
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΚΥ
190
128
ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
188
129
ΚΑΡΜΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
180
130
ΦΑΡΜΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
177
131
ΠΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
176
132
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
167
133
ΜΠΕΧΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
167
134
ΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
167
135
ΣΤΑΡΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
165
136
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
155
137
ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ
155
138
ΡΟΥΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
149
139
ΡΑΔΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
146
140
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
145
141
ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
142
142
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
140
143
ΦΥΤΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
139
144
ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
134
145
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
133
146
ΜΑΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
133
147
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
133
148
ΡΕΜΙΓΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
132
149
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
131
150
ΚΟΛΝΤΙΡΗ ΕΛΠΙΔΑ
126
151
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
126
152
ΤΑΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑ
123
153
ΜΠΟΘΟΥ ΜΑΡΙΑ
119
154
ΣΙΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
119
155
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
112
156
ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
112
157
ΜΠΙΣΣΑΛΑ ΑΝΝΑ
108
158
ΤΣΟΚΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
107
159
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
106
160
ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
101
161
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
99
162
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
98
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΑΥΡΟΙ1
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
90
2
ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
88
3
ΖΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
87
4
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ
86
5
ΣΙΝΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
85
6
ΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
84
7
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
83
8
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ
82
9
ΤΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
80
10
ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
78
11
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
75
12
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
73
13
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
72
14
ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
71
15
ΛΙΟΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
70
16
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
68
17
ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
67
18
ΖΟΜΠΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
66
19
ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΒΙΒΗ
66
20
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
65
21
ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
65
22
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
64
23
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
63
24
ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
48

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.