Τέλη Ιουλίου θα ξέρουμε για την 2η δόση...

Επειδή πολλοί είχαν προεξοφλήσει την 2η δόση δανείου (που όντως την χρειαζόμαστε) και την θεωρούσαν ως δεδομένη, ήρθε η έκθεση της τρόικα που "ξεκαθαρίζει" τα πράγματα..
Τι λέει ο τρόικα στην ανακοίνωσή της :
"Τα τρία κλιμάκια θα επιστρέψουν στην Αθήνα περί τα τέλη Ιουλίου για να διενεργήσουν ολοκληρωμένο έλεγχο στο πλαίσιο του προγράμματος. Ο έλεγχος αυτός θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση ποσοτικών και άλλων στόχων που έχουν τεθεί για τα τέλη Ιουνίου. Αυτός θα είναι και ο πρώτος επίσημος έλεγχος στο πλαίσιο του προγράμματος. Η ικανοποιητική έκβαση αυτού του ελέγχου θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξασφαλίσει την εκταμίευση της δεύτερης δόσης στο πλαίσιο του προγράμματος."
Άρα θα μας εξετάσουν λεπτομερώς και θα αποφασίσουν για την 2η δόση.
Διαβάστε σε αποκλειστικότητα την επίσημη ανακοίνωση της ΕΚΤ και του ΔΝΤ

                                                                                                            Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
                                                                                                            Ουάσινγκτον D.C. 20431 Η.Π.Α.
Ανακοίνωση Τύπου Αρ. 10/246                                                         
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
17 Ιουνίου 2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμάκια στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) επισκέφθηκαν την Αθήνα την εβδομάδα 14-17 Ιουνίου για ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και την εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας.
Αν και στην παρούσα φάση η αποστολή δεν προέβη σε ενδελεχή ανάλυση της κατάστασης, από τις συζητήσεις φάνηκε ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ότι τα μέτρα εφαρμόζονται κατά τα συμφωνηθέντα.
• Οι εξελίξεις στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής είναι θετικές: τα δημόσια έσοδα ανέρχονται σχεδόν στα επιδιωκόμενα επίπεδα ενώ ασκείται αυστηρός έλεγχος των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Με βάση τα προσωρινά στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες ως τα τέλη Μαΐου, το έλλειμμα του προϋπολογισμού ήταν χαμηλότερο από αυτό που προβλέπει το πρόγραμμα. Για την τελική αξιολόγηση πάντως θα χρειαστεί να ληφθούν υπ’ όψη και εξελίξεις εκτός κεντρικής κυβέρνησης για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμα πλήρη στοιχεία.
• Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει προχωρήσει σημαντικά και έχει επιτευχθεί συμφωνία για πολλές βασικές παραμέτρους όπως ακριβώς προβλέπεται στο Μνημόνιο. Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν τις απαιτούμενες εκτιμήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν τη συνεισφορά της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών.

• Υλοποιούνται επίσης διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οι αποκρατικοποιήσεις, η αγορά εργασίας και η φορολογική διοίκηση.
• Στον χρηματοοικονομικό τομέα σημειώνεται ικανοποιητική πρόοδος σε ότι αφορά την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η ρευστότητα στον Τραπεζικό τομέα παραμένει επαρκής.
Επόμενα βήματα: Τα τρία κλιμάκια θα επιστρέψουν στην Αθήνα περί τα τέλη Ιουλίου για να διενεργήσουν ολοκληρωμένο έλεγχο στο πλαίσιο του προγράμματος. Ο έλεγχος αυτός θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση ποσοτικών και άλλων στόχων που έχουν τεθεί για τα τέλη Ιουνίου. Αυτός θα είναι και ο πρώτος επίσημος έλεγχος στο πλαίσιο του προγράμματος. Η ικανοποιητική έκβαση αυτού του ελέγχου θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξασφαλίσει την εκταμίευση της δεύτερης δόσης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σχόλια