Πανελλαδικές 2010: Εκτιμήσεις για βάσεις-βαθμολογίες


Σε ποια πεδία και σχολές πέφτουν οι βάσεις στις Πανελλαδικές 2010; Τι λένε εκτιμήσεις για βαθμολογίες και αλλαγές στις βάσεις σχολών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις;
Τα πρώτα βαθμολογικά στοιχεία προϊονίζουν πτώση στις βάσεις στις Πανελλαδικές 2010 σε πολλές σχολές. Στατιστικό δείγμα 9.000 γραπτών από τα 9 καθοριστικά μαθήματα δείχνουν πτώση των βάσεων στο 1ο (Ανθρωπιστικές και νομικές επιστήμες), 3ο (ιατρικές και παραϊατρικές επιστήμες) και 5ο (σχολές Οικονομίας και Διοίκησης) επιστημονικό πεδίο, ενώ φαίνεται να συγκρατούνται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα οι βάσεις στο 2ο (Φυσικομαθηματικές επιστήμες) και 4ο επιστημονικό πεδίο (πολυτεχνικές). Η κατάργηση της βάσης του «10» δυσκόλεψε τα θέματα φέτος, κι αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες βαθμολογίες και μείωση των αριστούχων. Η εικόνα των πρώτων γραπτών δίνει τα εξής στοιχεία:
Νεοελληνική γλώσσα: Οι υποψήφιοι βρήκαν το θέμα αρκετά απαιτητικό. Η διαβάθμιση στο επίπεδο των ερωτήσεων έδωσε πάντως τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να ανταποκριθούν ανάλογα με τη γνωστική τους επάρκεια και τη γενικότερη υποδομή τους στο μάθημα. Η εκτίμηση είναι ότι το μάθημα δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στις βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι.
1. Οι αριστούχοι θα είναι ελάχιστοι. Το πιθανότερο να κινηθούν σε ποσοστό κάτω από 2%
2. Από 16 – 20, αναμένεται να πάρει το 20% των υποψηφίων
3. Οι μισοί υποψήφιοι (50%) θα βρεθούν στις χαμηλές και μεσαίες κλίμακες (10 – 15)
4. Ο 1 στους 5 υποψηφίους θα βρεθεί κάτω από τη βάση
Βιολογία Γενικής: Τα θέματα ήταν δυσκολότερα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά και δημιουργούν ασφαλώς μια τάση πτώσης στις βάσεις του 1ου και του 3ου επιστημονικού πεδίου. Το τελευταίο θέμα κρίθηκε ως θέμα σχετικής δυσκολίας που απαιτούσε κριτική επεξεργασία και αυτενέργεια του υποψηφίου καθώς δεν διευκρινιζόταν επακριβώς στο σχολικό βιβλίο.
1. Μείωση των αριστούχων. Περίπου 1 στους 5 υποψηφίους με βαθμολογία «άριστα».
2. Οι 4 στους 10 υποψηφίους θα έχουν μεσαίες βαθμολογίες από 12 -16,5.
3. Το 40% των υποψηφίων αναμένεται να βρεθεί κάτω από τη βάση.
Μαθηματικά Γενικής: Τα φετινά θέματα παρουσίασαν ιδιαίτερες δυσκολίες και απαιτούσαν μεγάλη προσοχή στη θεωρία. Κρίνονται δυσκολότερα από τα αντίστοιχα περσινά στα οποία το 40% περίπου των υποψηφίων είχε κινηθεί σε βαθμολογίες άνω του 18. Με αυτά τα δεδομένα, οι εκτιμήσεις όλων είναι ότι θα υπάρξει πτώση βάσεων στο 5ο επιστημονικό πεδίο στο οποίο τα Μαθηματικά της Γενικής Παιδείας είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας.
1. Από 18 μέχρι 20, φαίνεται να γράφει φέτος μόνο το 20% των υποψηφίων. Δηλ. εδώ παρουσιάζεται δραστική μείωση των αριστούχων.
2. Ο 1 στους 4 θα βρεθεί στην υψηλή κλίμακα της βαθμολογίας 15-18.
3. Το 40% των υποψηφίων θα βρεθεί κάτω από τη βάση, στην κλίμακα από 0 -9,9.
Νεοελληνική Λογοτεχνία: Τα θέματα στο μάθημα της Λογοτεχνίας ήταν βατά και έδιναν τη δυνατότητα ακόμα και στους λιγότερο διαβασμένους μαθητές να απαντήσουν αξιοπρεπώς. Συνολικά μπορούν να κριθούν ως περισσότερο κριτικά σε σχέση με το παρελθόν που αποδυναμώνουν την ανάγκη της αποστήθισης. Δεν αναμένονται βαθμολογικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενα έτη.
1. Οι αριστούχοι θα κυμανθούν στο 10%.
2. Το 45% των υποψηφίων παρουσιάζει μεσαίες βαθμολογίες από 12 μέχρι και 17.
3. Το υπόλοιπο 45% θα βρεθεί από 12 και κάτω, με το μεγαλύτερο ποσοστό (30%) να έχει πάρει βαθμούς από 0-9.
Μαθηματικά Κατεύθυνσης: Επιβεβαιώθηκε το σταθερό επίπεδο δυσκολίας των Μαθηματικών Κατεύθυνσης με κύριο χαρακτηριστικό την επαναφορά παλαιών θεμάτων της εποχής των Δεσμών. Η Μαθηματική Εταιρεία τα έκρινε μάλλον δυσκολότερα από τα περσινά.
1. Αριστούχοι στο 20%.
2. Οι μεσαίες βαθμολογίες από 14 μέχρι και 17,5 στο 55%.
3. Κάτω από τη βάση το 25 με 30%.
Φυσική Γενικής. Η τάση της θεματοδοσίας στη Φυσική της Γενικής Παιδείας ήταν τάση μεγαλύτερης δυσκολίας και κλιμάκωσης και διάχυτη είναι η εκτίμηση ότι αυτό θα επηρεάσει και την επικείμενη εξέταση στη Φυσική της Κατεύθυνσης την ερχόμενη εβδομάδα.
1. Δραστική μείωση των αριστούχων σε ποσοστά κάτω από 40%.
2. Ο 1 στους 3 ή πάνω από 30% στις κλίμακες 12 -17,9.
3. Το 30% με βαθμολογία κάτω από την βάση.
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Τα φετινά θέματα ήταν με σαφήνεια διατυπωμένα και ιδιαίτερα προσεγμένα. Η εκτίμηση είναι ότι συγκριτικά με τα περσινά παρουσίασαν μια μεγαλύτερη δυσκολία. Το πιθανότερο είναι να αυξηθούν τα ποσοστά όσων έγραψαν κάτω από τη βάση, καθώς και οι μεσαίες βαθμολογίες.
Ιστορία κατεύθυνσης: Τα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και στην πλειονότητά τους κρίνονται αναμενόμενα. Η διατύπωσή τους ήταν σαφής και κατανοητή. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν σαφώς πιο απαιτητικά, κυρίως λόγω της μεγάλης έκτασης των απαντήσεων στα παραθέματα.
Βιολογία κατεύθυνσης: Στο μάθημα της Βιολογίας, το οποίο αποτελεί βαρόμετρο για τις ιατρικές σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου, τα δύο πρώτα θέματα δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολα.
Το τρίτο θέμα (Γ) απαιτούσε αφενός καλή γνώση της θεωρίας καθώς και ελάχιστη ικανότητα συνδυασμού σχετιζόμενων θεμάτων της διδακτέας ύλης. Ιδιαίτερα το θέμα Γ3 απαιτούσε επιπλέον και ικανότητα κριτικής διερεύνησης αν και οι περισσότεροι μαθητές είχαν ή όφειλαν να είχαν, εμπειρία από επεξεργασία αντίστοιχων θεμάτων. Ο συνολικός βαθμός δυσκολίας του διαγωνίσματος χαρακτηρίζεται μέτριος αν συνυπολογίσει κάποιος τη μεγάλη έκταση των απαιτούμενων απαντήσεων. Οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα και αυτό καθιστά δύσκολη κάποια αρχική πρόβλεψη για βάσεις ιατρικών σχολών, οι οποίες κινήθηκαν πέρυσι πάνω από τα 19.000 μόρια 

ΠΗΓΕΣ:  
http://www.fimes.gr
'Ερεισμα

Σχόλια