Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Καθυστερεί η υλοποίηση προγραμματών ΤΕΜΠΜΕ για εξόφληση οφειλών - Xαοτική η κατάσταση που επικρατεί στο Ταμείο!


Επτακόσιες πενήντα περίπου επιχειρήσεις, βουλιάζουν και ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο, περιμένοντας τα εγγυημένα δάνεια ΤΕΜΠΜΕ για να πληρώσουν ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές καθώς και χρέη προς προμηθευτές! Tην καθυστέρηση στην υλοποίηση των προγραμμάτων εγγυοδοτούμενων δανείων του ΤΕΜΠΜΕ για την εξόφληση οφειλών παρατηρεί όπως είναι φυσικό και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), το οποίο, όπως λέει, γίνεται «αποδέκτης πιεστικών και αγωνιωδών ερωτημάτων επιχειρήσεων - μελών του για την τύχη των εξαγγελθέντων δράσεων».
Μάλιστα σε ανακοίνωσή του το ΒΕΑ ζητά την άμεση έναρξη υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων λαμβανομένου υπ' όψη και του χρόνου που απαιτείται, ώστε το τραπεζικό σύστημα να προετοιμαστεί για την απρόσκοπτη υλοποίηση τους.
Τα προγράμματα αυτά, όπως τονίζεται, «αποφασίστηκαν κατόπιν σχετικών προτάσεων και του ΒΕΑ δημιουργώντας δικαιολογημένη προσμονή στην αγορά που τα έχει μεγάλη ανάγκη, ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν χιλιάδες επιχειρήσεις που αυτή την στιγμή αδυνατούν εξαιτίας των σχετικών οφειλών τους (έλλειψη δυνατότητας έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας)».

Επί του καυτού αυτού θέματος που έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία άρα και την οικονομική επιβίωση της χώρας μας, το Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ έχει στείλει από τις 23 Απριλίου την παρακάτω επιστολή στην αρμόδια υπουργό κ. Κατσέλη.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Είναι εδώ και καιρό προφανές πως η χώρα έχει σοβαρή ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, τα οποία θα οδηγήσουν την οικονομία στην έξοδο από την εσωστρέφεια και την ύφεση, δηλαδή προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Πιστεύουμε πως με βασικό άξονα την παραπάνω παραδοχή εξαγγείλατε στις 08/03/2010 δύο νέα προγράμματα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
Έκτοτε θα πρέπει να γνωρίζετε, πως εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι πολίτες τηλεφωνούν και επισκέπτονται καθημερινά τα γραφεία του φορέα μας και αναζητούν ακριβείς πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα δύο αυτά προγράμματα. Σας καταγγέλλουμε το γεγονός πως ακόμη και σήμερα, η μοναδική επίσημη πληροφόρηση των συναδέλφων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων πολιτών, είναι η προαναφερθείσα εξαγγελία σας. Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαπέντε περίπου ημέρες ενδιαφερόμενοι πολίτες που καλούν για διευκρινίσεις, φέρουν τον Πρόεδρο της εταιρείας δρ. Αλέξανδρο Παπαρσένο να δηλώνει σε εκδηλώσεις επιμελητηρίων, πως τα προγράμματα θα ξεκινήσουν στις 23-25 Απριλίου και ανακοινώνει περαιτέρω στοιχεία των προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, έντυπα και ηλεκτρονικά δημοσιεύματα επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα των πολιτών. Παράλληλα, υπάλληλοι τραπεζών καλούν για διευκρινίσεις πάνω σε επίσημο σχέδιο των Οδηγών Εφαρμογής των νέων προγραμμάτων που εκείνοι κατέχουν και θέτουν λεπτομερείς ερωτήσεις, στις οποίες οι συνάδελφοι αδυνατούν να απαντήσουν, διότι δεν έχουν λάβει την απαραίτητη ενημέρωση από τη Διοίκηση της εταιρείας.
Ακολούθως της εξαγγελίας σας, ο δρ. Παπαρσένος όρισε μια επιτροπή, η οποία ασχολήθηκε μόνο με τα διαδικαστικά θέματα και όχι με τα ουσιαστικά των δύο προγραμμάτων. Στη συγκεκριμένη επιτροπή ωστόσο, ουδέποτε κλήθηκαν να μετέχουν οι Οικονομικοί Αναλυτές της αρμόδιας διεύθυνσης, οι οποίοι είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια, εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη για να μετέχουν στην προπαρασκευή και προετοιμασία των νέων προγραμμάτων. Μόνον ο Διευθυντής της συγκεκριμένης διεύθυνσης μετείχε στις συναντήσεις που ελάμβαναν χώρα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των μελών που υπέδειξε ο δρ. Παπαρσένος προέρχονται από άλλες διευθύνσεις και τομείς της εταιρείας. Συνεπώς, σας εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και δυσφορία μας για το γεγονός πως τα δύο αυτά προγράμματα όχι μόνο δεν έχουν προταθεί, σχεδιαστεί και προ-εγκριθεί από τα αρμόδια στελέχη της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, αλλά ούτε καν τους έχει δοθεί προς ανάγνωση έως σήμερα ένα επίσημο προσχέδιο τους!
Διαμαρτυρόμαστε για τη συνεχή καταστρατήγηση της ιεραρχίας από τον δρ. Παπαρσένο, γεγονός που δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση, καθώς μεταξύ άλλων ουσιαστικά έχει υποβαθμίσει τη θέση του Γενικού Διευθυντή, μια θέση που βάσει του καταστατικού της εταιρείας είναι αρμόδια για τη εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και σας υπενθυμίζουμε πως ο ίδιος ο δρ. Παπαρσένος την κατείχε επί πέντε συναπτά έτη (2003-2008). Σας τονίζουμε πως τους τελευταίους δύο μήνες, εμφανώς αναθέτει εργασίες απευθείας σε υπαλλήλους όλων των βαθμίδων, χωρίς πρωτύτερα να είναι ενήμεροι οι προϊστάμενοι τους, δημιουργώντας έτσι μια κατάσταση αβεβαιότητας και αστάθειας στο προσωπικό, γεγονός που έχει άμεσες προεκτάσεις στη καλή και εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. Παράλληλα, οι Διευθυντές, αλλά και ο Γενικός Διευθυντής αδυνατούν να απαντήσουν σε καίριες ερωτήσεις εργαζομένων σχετικές με το αντικείμενο εργασίας τους, καθώς οι πρώτοι αναφέρουν άγνοια των αποφάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας.
Επιπλέον, την Παρασκευή 16/04/2010 στις 17.00’ με εντολή Προέδρου διανεμήθηκε στους εργαζόμενους έγγραφο με εγκύκλιο της διοίκησης το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων πως καταργείται το οργανόγραμμα της εταιρείας, χωρίς να ορίζεται ωστόσο ποιο οργανόγραμμα ισχύει μέχρι να δημιουργηθεί το νέο. Ανέφερε ακόμη ότι....
όλα αυτά γίνονται λόγω της νέας στρατηγικής της εταιρείας, χωρίς ουδέποτε να μας έχει εξηγηθεί από τη Διοίκηση ποια είναι αυτή η «νέα στρατηγική». Ταυτόχρονα, με την εγκύκλιο αυτή, διανεμήθηκε στους εργαζόμενους ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση στο οποίο περιέχονται ερωτήσεις οι οποίες μας θίγουν ως εργαζόμενους, αλλά και ως ανθρώπους.
Έχουμε πλέον την αίσθηση (καθώς δεν έχουμε ενημέρωση) πως στα Διοικητικά Συμβούλια με ημερομηνίες 15/03/2010 και 21/04/2010, ελήφθησαν αποφάσεις που βάλλουν εναντίον των εργαζομένων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ενώ με τις διοικητικές της μεθόδους η Διοίκηση δείχνει πως δεν επιζητεί σύμπνοια, συνεννόηση και συνεργασία με το προσωπικό, αλλά την επιβολή αυθαίρετων αποφάσεων και την ανακοίνωση τετελεσμένων γεγονότων.
Κυρία Υπουργέ, δηλώνουμε παρόντες στον αγώνα και στην καθημερινή προσπάθεια για την ανόρθωση της οικονομίας της χώρας μας. Άλλωστε ήμασταν οι βασικοί πυλώνες στήριξης της μικρής Ελληνικής επιχείρησης καθ’ όλο το 2009 έως και σήμερα όπου περίπου 60.000 μικρές επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στα προγράμματα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
Με τη σημερινή τετράωρη στάση εργασίας, οι εργαζόμενοι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εκφράζουμε τη έντονη διαμαρτυρία και δυσφορία μας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σταδιακά στο φορέα μας εδώ και περίπου τρεις μήνες και η οποία τείνει να γίνει καθημερινή πρακτική. Αποζητούμε τον απαιτούμενο σεβασμό από τη Διοίκηση, καθώς επίσης συνθήκες εργασίας οι οποίες θα βασίζονται στην αξιοκρατία και στην καλλιέργεια συνθηκών ίσων ευκαιριών και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, άλλως θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μόνο μία επιλογή που δεν είναι άλλη από την εντατικοποίηση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας.
Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, πως είναι δυνατόν ειδικά σήμερα που η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ βρίσκεται στη πρώτη γραμμή για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η Διοίκηση και ο Πρόεδρος της δρ. Παπαρσένος να ασχολούνται με θέματα που δεν αφορούν τους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες που επείγονται και την αγορά που υποφέρει, αλλά με τους εργαζόμενους του φορέα στον οποίο τοποθετήθηκε για να προσφέρει έργο. Διότι κατά τη γνώμη μας τώρα είναι η ώρα της μάχης και της παραγωγής έργου και όχι η ώρα της παραγωγής «σχεδίων επί χάρτου» και οργανογραμμάτων. Η κοινωνία περιμένει το έργο μας και οι εργαζόμενοι της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δεν θέλουν να την απογοητεύσουν. Αυτό όμως εξαρτάται κι από εσάς.


online-press

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.