Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Απο επιτροπή θα αξιολογηθούν όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ


Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
κ. Αντώνη Σαμαρά
σε εκδήλωση Αυτοδιοικητικών Στελεχών του κόμματοςΦίλες και Φίλοι,

Στις δύσκολες αυτές μέρες που βιώνει η χώρα μας, είναι για μένα πολύ σημαντικό να βρίσκομαι ανάμεσα στα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, τα οποία πάντοτε, είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων.
Αγώνων για την πατρίδα, για τον τόπο τους, για τους απλούς πολίτες.
Εμείς μια τέτοια τοπική αυτοδιοίκηση οραματιζόμαστε:
Μια Αυτοδιοίκηση κοντά στον πολίτη, αγωνιστική και διεκδικητική, για την επίλυση των προβλημάτων της Περιφέρειας, με ιδέες και προτάσεις, με πόρους και αρμοδιότητες, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την τοπική ανάπτυξη.
Η μεταρρύθμιση των δομών της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν και είναι για μας πάντοτε υψίστη προτεραιότητα.
Γιατί οι άμεσες ανάγκες της χώρας και των πολιτών της επιβάλλουν τη ριζική και συνολική αναδιάρθρωση όλων των διοικητικών μηχανισμών.
Στις δύσκολες μέρες που διέρχεται σήμερα η πατρίδα μας αυτή η ανάγκη καθίσταται περισσότερο επιτακτική παρά ποτέ.
Γιατί, επιτέλους, πρέπει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της περιφέρειας, να εξαλειφθούν οι ανισότητες, να τονωθεί η επιχειρηματικότητα και η απασχόληση, να ζωντανέψουν οι πόλεις και τα χωριά μας, να εκσυγχρονισθούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες, να παταχθούν (όπου υπάρχουν) τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς, να έλθει το κράτος και η διοίκηση κοντά στον πολίτη.

Φίλες και Φίλοι,

Εμείς πιστεύουμε ότι οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν τη μείωση του αριθμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Δικό μας όνειρο ήταν, άλλωστε, η νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση και οι συνενώσεις.
Όμως μία τέτοια δραστική αλλαγή δεν μπορεί να υλοποιείται αποσπασματικά και μεμονωμένα, αλλά να είναι μέρος ενός συνολικού προγράμματος το οποίο θα περιέχει και θα εξυπηρετεί τις παρακάτω αρχές:


 • Τη ριζική αναδιάρθρωση και εξυγίανση του δημόσιου τομέα στο σύνολό του (κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης),


 • Την ανακατανομή προς τα κάτω πόρων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών, συμβατών μεταξύ τους.


 • Τη δημοσιονομική αποκέντρωση,


 • Τη νέα χωροταξική οργάνωση που θα σχεδιασθεί σύμφωνα με κοινωνικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, ιστορικά και πολιτισμικά κριτήρια και που θα εξυπηρετεί την καλύτερη λειτουργία του θεσμού και την πλήρη εξυπηρέτηση των πολιτών,


 • Την εφαρμογή νέων πολιτικών που θα οδηγούν στην ισχυροποίηση του θεσμού και την ενδυνάμωση της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας.


 • Τις αρχές της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και της εταιρικότητας.


 • Τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας, ώστε «ο επιτελικός χαρακτήρας να παραμένει στην Κεντρική Διοίκηση – αλλά η ανάπτυξη, η παροχή υπηρεσιών και η υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών να περνά στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης».


 • Την αποτροπή, τον έλεγχο και την πάταξη των φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Είμαι βέβαιος ότι πρώτοι το θέλετε αυτό είστε εσείς οι ίδιοι.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είχαμε πει εξαρχής ότι πρέπει να συντρέχουν μια σειρά στοιχειώδεις προϋποθέσεις βιωσιμότητας, οι οποίες είναι:
Πρώτον: Η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποτελέσει μέρος ενός συνολικού προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης.
Δεύτερο: Η νέα χωροταξική κατανομή των Δήμων, αφ’ ενός να γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμιακά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά), αφ’ ετέρου να συζητηθεί με τις τοπικές κοινωνίες και να οριστικοποιηθεί πριν ψηφιστεί ο νόμος από τη Βουλή.
Τρίτο: Η υλοποίηση του σχεδίου να μη γίνεται στα τυφλά, αλλά να ακολουθεί ένα Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, να είναι ενταγμένο σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους, που θα επαρκούν για την άσκηση των νέων εξουσιών και αρμοδιοτήτων.
Τέταρτο: Να ληφθεί ειδική μέριμνα για ορεινούς, απομονωμένους και νησιωτικούς Δήμους, έτσι ώστε η ελληνική ακριτική γη να μην μαραζώσει.
Πέμπτο: Να διατηρηθούν οι ιστορικοί μας Δήμοι.

Η ικανοποίηση των παραπάνω αρχών και προϋποθέσεων αποτελεί αναγκαίο όρο για την επιτυχία του προγράμματος. Διαφορετικά οι νέοι θεσμοί θα απαξιωθούν. Και η μεταρρύθμιση θα αποτύχει.
Όπως απέτυχαν και μαράζωσαν και οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις…
Ο κίνδυνος αυτός έχει επισημανθεί στις μελέτες του ΙΤΑ - του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης - και στις θέσεις που κατά καιρούς έχουν εκφράσει η ΚΕΔΚΕ και η ΕΝΑΕ. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τις θέσεις της ΚΕΔΚΕ για το έκτακτο συνέδριό της την άνοιξη του 2008.
«Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεταρρύθμισης (του προγράμματος «Καποδίστριας») είναι ότι δεν συνοδεύτηκε από τη συνολικότερη μεταρρύθμιση του διοικητικού συστήματος της χώρας (σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και δεν περιελάμβανε φορολογική αποκέντρωση».
Αυτά διαπίστωνε σχετικά πρόσφατα η ΚΕΔΚΕ για τον «Καποδίστρια», όπως και όλα τα Συνέδρια της ΕΝΑΕ.
Όμως τα ίδια και χειρότερα επαναλαμβάνονται σήμερα με τον «Καλλικράτη»…

Φίλες και φίλοι,

Δυστυχώς, η κυβέρνηση αντιμετώπισε το σοβαρό αυτό εγχείρημα με προχειρότητα και κομματική υστεροβουλία.
Θεώρησε τη διοικητική μεταρρύθμιση δικής της εσωτερική υπόθεση. Τι κρίμα!
Διαβουλεύθηκε στο εσωτερικό της επί μήνες και με τα θεσμικά όργανα ελάχιστα έως καθόλου.
Παρά τη διαβούλευση στο θεσμικό μέρος, δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα-προτάσεις της ΚΕΔΚΕ. Στο χωροταξικό λειτούργησε μόνη της. Αγνόησε τους πάντες.
Οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες θα ζημιώσουν αντί να δούνε κάτι καλύτερο.
Το όλο εγχείρημα θα αποβεί σε βάρος τους.
Η Κυβέρνηση αντέδρασε τελευταία με ένα μηχανισμό προπαγάνδας του τύπου: «όποιος διαφωνεί μαζί μας είναι… παλαιοκομματικός»!
Αλλά και με επιθέσεις απαξίωσης της Αυτοδιοίκησης και των αυτοδιοικητικών.
Το αποτέλεσμα αυτής της αλαζονικής συμπεριφοράς, της προχειρότητας και της περιφρόνησης των τοπικών κοινωνιών το είχαμε προβλέψει: Το τελικό σχέδιο της κυβέρνησης είναι πολύ κατώτερο των απαιτήσεων. Δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες της Αυτοδιοίκησης, δεν θεραπεύει τις παθογένειες που υπάρχουν και δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής.


 • Αντί για ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ένα Νομοσχέδιο που ουσιαστικά αφορά αποκλειστικά τη μείωση του αριθμού των Δήμων και τη συνένωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τη δημιουργία Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.


 • Αφήνει εκτός σχεδίου την αναδιάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και την παραπέμπει στο απώτατο μέλλον. Ο επιτελικός χαρακτήρας της κεντρικής διοίκησης παραπέμπεται για μια ακόμα μια φορά στις καλένδες.


 • Αντί για μεταφορά αρμοδιοτήτων βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου, παραθέτει «χύμα» μια λίστα με αρμοδιότητες σε διάφορους τομείς, χωρίς να φαίνεται η διασύνδεσή τους με τις αντίστοιχες στα υπερκείμενα επίπεδα της διοίκησης (τοπικής και κρατικής). Η επικάλυψη αρμοδιοτήτων – βασικό στοιχείο παθογένειας του συστήματος σήμερα – από πρόβλημα, εμφανίζεται πάλι ως «λύση».


 • Αντί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων το κόστος των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται (όπως απαιτείται), η Κυβέρνηση προώθησε το Σχέδιο Νόμου χωρίς καμία απολύτως κοστολόγηση. Ποιος είναι αλήθεια ο στόχος της κυβέρνησης στο θέμα αυτό; Μήπως το να εξουθενώσει οικονομικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να τη μετατρέψει σε «επαίτη» του κράτους; Μήπως πράγματι τη θέλει, απόλυτα εξαρτημένη από το κράτος;


 • Αντί για το σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος που θα συνοδεύει τη διοικητική μεταρρύθμιση, παραθέτει την τεχνητή συγκόλληση μέρους υπαρχόντων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κλπ.), και μας το παρουσιάζει ως «πρόγραμμα», χωρίς καθορισμό πόρων, στόχων, και χρονοδιαγραμμάτων


 • Αντί να προηγηθεί ο διάλογος για τη νέα χωροταξική οργάνωση των Δήμων και των Περιφερειών, η κυβέρνηση την ανακοίνωσε ως τετελεσμένο γεγονός...


 • Ξέχασε έτσι το διάλογο που είχε υποσχεθεί για τη διοικητική ανασυγκρότηση. Παρουσίασε το Νομοσχέδιο και, πριν ακόμα προλάβουν να τοποθετηθούν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, το προώθησε με συνοπτικές διαδικασίες στη Βουλή για ψήφιση. Κι έμειναν η ΚΕΔΚΕ και η ΕΝΑΕ να περιμένουν ακόμα τη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό…
Για ποιο διάλογο μας μιλάει η κυβέρνηση; Για τη διαβούλευση που κάνει με τους κομματάρχες της στα υπουργικά γραφεία;


 • Αντί για την ορθολογική χωροταξική οργάνωση των νέων Δήμων, δούλεψε η γνωστή κομματική κοπτορραπτική του ΠΑΣΟΚ. Έτσι η «νέα» διοικητική οργάνωση φτιάχνεται με το συνήθη κομματισμό που το χαρακτηρίζει: Δηλαδή οι αποφάσεις ελήφθησαν για να εξυπηρετήσουν κομματικά συμφέροντα και όχι το συμφέρον της Ελλάδας.


 • Το Νομοσχέδιο δεν υιοθετεί κανένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό μέτρο για την πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης. Ίσως γιατί επιθυμεί τη διαιώνιση των φαινομένων αυτών, ώστε με αφορμή τα όποια περιστατικά προκύπτουν στην πορεία, να μπορεί να κατασυκοφαντεί το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


 • Η μεταφορά αρμοδιοτήτων δεν αντιστοιχεί στη μεταφορά αντίστοιχων οικονομικών πόρων. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται έμμεσα και στο σχέδιο που παρουσιάσθηκε, αλλά η επίλυσή του παραπέμπεται στο μέλλον.


 • Ξεχάστηκε το αίτημα της Αυτοδιοίκησης για φορολογική αποκέντρωση. Στην πραγματικότητα προβλέπεται φορολογική αποκέντρωση μόνο για τους Δήμους και υπό την προϋπόθεση της έκδοσης των σχετικών εκτελεστικών πράξεων. Άρα τίποτε επί της ουσίας.


 • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πάσχει σε πολλά σημεία. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες, μόνο με οργανωτικό τρόπο. Μόνο με τις συνενώσεις.
Δηλαδή δεν αντιμετωπίζει τις παθογένειες.
Τις διευρύνει και τις αναπαράγει…
Και κάτι ακόμα, για να δείτε ότι, εκτός των άλλων, είναι και αντι-λειτουργικό:
Το Νομοσχέδιο ορίζει αιρετούς Αντιπεριφερειάρχες, που εκλέγονται κι αυτοί άμεσα όπως ο αιρετός περιφερειάρχης. Κι έτσι ο Περιφερειάρχης δεν μπορεί να τους μετακινήσει, αν στην πορεία δεν αποδώσουν.
Για να μην αναφερθώ στις φυγόκεντρες τάσεις που απειλούνται να ξεσπάσουν αν δεν διασφαλιστεί ισχυρός περιφερειάρχης – εγγυητής της ενότητας και της συνοχής της περιφέρειας.
Φανταστείτε οι υπουργοί να εκλέγονται άμεσα στις βουλευτικές εκλογές και ένα αποτυχημένο υπουργό να μην μπορεί να τον μετακινήσει ο Πρωθυπουργός…
Φίλες και φίλοι,  • Η εφαρμογή μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης μπορεί να γίνει μόνο στο σύνολο του μηχανισμού της δημόσιας διοίκησης.


  • Χρειαζόμαστε συνολικό σχέδιο για την ανακατανομή αρμοδιοτήτων και των εξουσιών, με τον περιορισμό της κεντρικής διοίκησης αποκλειστικά στον επιτελικό της ρόλο.


  • Θέλουμε μικρό, ευέλικτο και – κυρίως - επιτελικό κυβερνητικό σχήμα.


  • Αντίστοιχα θέλουμε ολοκληρωμένο και αυτοδύναμο (διοικητικά και οικονομικά) αυτοδιοικητικό σχήμα


  • Ουσιαστικές και ολοκληρωμένες αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση, με επαρκείς και θεσμοθετημένους πόρους, με σαφή διαχωρισμό πόρων και αρμοδιοτήτων.


  • Ουσιαστική οικονομική αυτοτέλεια στο κάθε επίπεδο της διοίκησης με κατάργηση της εξάρτησης από την κεντρική εξουσία.


  • Επαρκή στελέχωση των ΟΤΑ, κυρίως με εξειδικευμένο προσωπικό.


  • Σύνδεση της διάθεση πόρων με την αποτελεσματικότητα στην χρήση όσων ήδη διατέθηκαν.


  • Πλήρης σεβασμός στη νομιμότητα, διαφάνεια και αποφασιστική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς.


  • Να αξιοποιηθεί εξειδικευμένο προσωπικό, η χρήση νέων τεχνολογιών και των ευρυζωνικών δικτύων, ώστε να φθάνουν δίπλα στον πολίτη οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που παρέχει η Τ.Α..


  • Για να προσελκύσουμε αιρετούς από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ζητάμε να καταργηθεί κάθε διάταξη περί ασυμβίβαστου.


  • Στην εκλογική διαδικασία είχε αντιμετωπισθεί η περίπτωση να υπάρχει ξεχωριστή κάλπη για τους υποψηφίους Δημάρχους και ξεχωριστή για τους υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους. Με τον τρόπο αυτό θα δινόταν έμφαση στην αξιοκρατία και θα περιοριζόταν ο κομματισμός και οι πελατειακές σχέσεις.
Την άποψη αυτή την πρότεινα κάποια στιγμή, ως σκέψη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών.
Δεν συζητήθηκε ποτέ.
Δεν απαντήθηκε ποτέ.
Ο σεβασμός τους ακόμη και σε γόνιμους προβληματισμούς, περισσεύει.


Τέλος, οι νησιωτικές, οι ορεινές και οικονομικά αδύναμες περιοχές δεν πάσχουν από έλλειψη αρμοδιοτήτων, αλλά από έλλειψη υποδομών, πόρων και κινήτρων ανάπτυξης. Γι’ αυτό και δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον πληθυσμό τους που αποψιλώνεται συνεχώς.
Αν θέλουμε να κρατήσουμε τα νησιά μας και να διατηρήσουμε ζωντανά τα χωριά μας, πρέπει να δώσουμε στους κατοίκους τους ευκαιρίες απασχόλησης σε ποικίλους τομείς της οικονομίας.
Τι να τις κάνουν τις γενικόλογες και μεγαλόστομες αρμοδιότητες στην ενέργεια και την βιομηχανία, όταν οι άνθρωποι φεύγουν από τον τόπο τους επειδή δεν έχουν δουλειά;
Και κάτι ακόμα για τα μεγάλα νησιά όπως Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά. Τα οποία παρά τις απόψεις-προτάσεις του ΙΤΑ για δημιουργία περισσότερων του ενός δήμου, ο υπουργός εσωτερικών επιμένει στη μη λειτουργική λύση να είναι κάθε μεγάλο νησί και ένας δήμος.

Φίλες και φίλοι,

Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων απαιτεί μια φρέσκια ματιά.
Οι παλαιές συνταγές μπαγιάτεψαν. Και δεν οδηγούν πουθενά.
Το ΠΑΣΟΚ είναι δέσμιο του παλαιού και άρρωστου μηχανισμού που τώρα επιχειρεί να αλλάξει: Μια Κεντρικής Διοίκησης που αφήνει μετέωρους του μηχανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χωρίς αρμοδιότητες, ή με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Χωρίς πόρους ή με εντελώς ανεπαρκείς πόρους. Με πρόθεση να τους ποδηγητεί και να τους κρατά ελεγχόμενους.
Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για παλαιοκομματισμό κι είναι το ίδιο ο γνησιότερος εκπρόσωπος του παλαιοκομματισμού.

Φίλες και φίλοι,

Ζούμε σε έκτακτες καταστάσεις που απαιτούν έκτακτες λύσεις.
Πρέπει να ξεφύγουμε απ’ όλα αυτά τα τετριμμένα.
Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη προτείνει:
Πρώτον, να αναληφθούν πρωτοβουλίες που ανοίγουν το δρόμο για τολμηρές τομές με τη μέγιστη δυνατή συμφωνία του πολιτικού κόσμου στο Σύστημα Διακυβέρνησης και στην Οικονομία
Αυτό που ονομάζουμε Νέα Μεταπολίτευση.
Στα πλαίσια αυτά πρότεινα, μεταξύ άλλων, την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, μέτρα που αφορούν τη διαφάνεια στη χρήση των δημόσιων πόρων, τη γενίκευση του «πόθεν έσχες» στους δημόσιους λειτουργούς, το ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του κομματικού στελέχους και του επικεφαλής ενός δημόσιου οργανισμού. Αλλά και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων.
Πρότεινα τέλος την ανάγκη Αναθεωρητικής Βουλής, που θα προχωρήσει σε ακόμα πιο τολμηρές τομές για την θωράκιση των δημοσίου συμφέροντος.
Δεύτερον, πρότεινα να αναληφθούν πρωτοβουλίες εθνικής συνεννόησης που κλείνουν άμεσα κάποια εσωτερικά μέτωπα και εξαλείφουν προβλήματα που δημιουργούν πόλωση στον Ελληνικό Λαό:
Τέτοια μέτρα αφορούν την άμεση απόσυρση του μεταναστευτικού νόμου και του «Καλλικράτη».
Τη μεταναστευτική νομοθεσία μπορούμε να την εξετάσουμε εξ αρχής όταν περάσει η κρίση.
Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα στην εξοικονόμηση δαπανών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως έχουμε δεσμευτεί, χωρίς να εμπλακούμε σε αυτές τις πρόχειρες συνενώσεις.
Ώστε η διοικητική μεταρρύθμιση να αναβληθεί μόλις ορθοποδήσουμε κάπως από την κρίση, όταν θα υπάρχουν και οι σχετικοί πόροι. Χωρίς τους οποίους η μεταρρύθμιση δεν θα έχει νόημα.
Και τις δύο αυτές προτάσεις μου - για το μεταναστευτικό νόμο και τον Καλλικράτη - ο Πρωθυπουργός δεν τις δέχθηκε…
Και κάτι ακόμη: μιλώντας σε αγωνιστές της παράταξης θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να ανακοινώσω τα εξής:
Η Νέα Δημοκρατία χτίζεται από την αρχή πάνω σε γερά θεμέλια.
Με νέες ιδέες και νέους ανθρώπους.
Το ανθρώπινο δυναμικό μας, το πολιτικό μας προσωπικό, όλων των επιπέδων, ανανεώνεται. Θα ανανεωθεί.
Σήμερα, λοιπόν, ανακοινώνω την απόφαση, ότι από τώρα και στο εξής και ενόψει των βουλευτικών εκλογών, όποτε αυτές γίνουν, όλοι όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν προς αξιολόγηση την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι.
Για το λόγο αυτό, συγκροτώ Επιτροπή Αξιολόγησης, από καταξιωμένα στελέχη της Παράταξης, με σκοπό αφού αξιολογήσουν, όλες τις υποψηφιότητες να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην ηγεσία του κόμματος.
Όλοι μα όλοι, θα αξιολογηθούν και θα κριθούν, με βάση την πολιτική και προσωπική τους διαδρομή. Η παράταξη έχει μεγάλο πλούτο. Και ασφαλώς όσοι έχουν πονέσει και όσοι έχουν θίξει την παράταξη δεν θα έχουν κανένα απολύτως ρόλο στην καινούρια Νέα Δημοκρατία. Η σελίδα έχει γυρίσει.

Φίλες και φίλοι,

Η σύγχρονη διακυβέρνηση απαιτεί γενναία αποκέντρωση εξουσιών προς τα κάτω και συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε όλη την κλίμακα της διοίκησης.
Ενώ σήμερα έχουμε ακριβώς το αντίθετο: συγκέντρωση των εξουσιών στην κορυφή και πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων στη βάση, χωρίς πραγματικές εξουσίες και πόρους.
Το μοντέλο αυτό δεν θίγεται με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»…
Αντίθετα αναπαράγεται!
Το Σχέδιο «Καλλικράτης» δεν θα δημιουργήσει «καλύτερο κράτος», όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Θα δημιουργήσει χειρότερη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το Σχέδιο της Κυβέρνησης δεν αποτελεί «μεταρρύθμιση».
Πολύ περισσότερο δεν αποτελεί «τολμηρή μεταρρύθμιση»…
Αποτελεί μάλλον συνολική ΑΠΟ-ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης!
Εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη και πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές παθογένειες:
Με τη δημιουργία ενός νέου συνεκτικού μοντέλου, όπου όσο θα κατεβαίνουμε προς τη βάση, τόσο θα συμπίπτουν οι εξουσίες με τις αρμοδιότητες. Και οι αρμοδιότητες με τους πόρους.
Μόνο έτσι θα είναι δυνατός ο έλεγχος.
Ώστε να ξέρουμε κάθε φορά, τι δεν πήγε καλά και ποιος φταίει, και να διορθώνεται το λάθος εύκολα και γρήγορα. Αλλά και να αποδίδονται οι ευθύνες.
Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε υγιείς και σύγχρονους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα αποτελέσουν τον τροφοδότη της ανάπτυξης και της ευημερίας του τόπου.
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να χτίσουμε και πάλι σε καινούργιες στέρεες βάσεις τους δημοκρατικούς θεσμούς, που τόσο έχουν χάσει την αξιοπιστία τους τελευταία.
Γιατί εμείς θέλουμε ζωντανή, γερά ριζωμένη και αποδοτική Αυτοδιοίκηση.
Σε ένα σύγχρονο, κι έντιμο κοινωνικό κράτος.

Στο σημείο αυτό θέλω να καταγγείλω για αναξιοπιστία την Κυβέρνηση, η οποία δια του υπουργού Εσωτερικών μιλούσε για «αντικειμενικά και μη επιλήψιμα κριτήρια» στη χάραξη των ορίων των νέων δήμων. Ότι στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας-Θεσσαλονίκης θα είναι ίδια-αντικειμενικά τα κριτήρια, όπως και σε όλη την Ελλάδα σε ομοιογενείς περιοχές.
Είπε ψέματα. Είναι αναξιόπιστος. Λειτούργησε αντίθετα. Εξαπάτησε την Αυτοδιοίκηση.
Η κοπτορραπτική του ΠΑΣΟΚ κινείται με δύο μέτρα και σταθμά. Άλλο ψαλίδι – το λέω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα – χρησιμοποίησε στην Αθήνα, για να κόψει τους δήμους κι άλλο στη Θεσσαλονίκη.
Ενώ ο υπουργός είχε υποσχεθεί ότι ο πληθυσμός βάσης στις δύο αυτές περιοχές για το σχηματισμό ενός Δήμου θα πρέπει να είναι 25.000 κάτοικοι, βάσει της απογραφής, στη μεν Αθήνα το τήρησε ευλαβικά, στη Θεσσαλονίκη, όμως (με κορυφαίο παράδειγμα τους Αμπελόκηπους και τον Εύοσμο), επινόησε το τέχνασμα της απορρόφησης από αυτούς (τους ήδη μεγάλους δήμους) και άλλων «Νεοδημοκρατικών δήμων», ώστε να μειωθεί ο αριθμός των δημάρχων που συνολικά, όπως υπολογίζει η κυβέρνηση, θα πρόσκεινται στη δική μας παράταξη.
Όμως λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο, χωρίς το λαό, που νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνει τα τερτίπια τους και τις μικρόψυχες κομματικές τους σκοπιμότητες. Όταν φτάνουν να καταργούν 7 δήμους στην επαρχία Λαγκαδά, για να τη μετατρέψουν σε ένα μόνο δήμο, χωρίς να ορίζουν ως δήμο το Σοχό - παρά τις Συνταγματικές προβλέψεις ότι οι Δήμοι των ορεινών όγκων θα παραμείνουν - καταλαβαίνει κανείς την απελπισία του ΠΑΣΟΚ και της κομματικής του αριθμητικής.

Φίλες και φίλοι,

Υπάρχουν τρείς τρόποι να ακυρώσει κανείς μια τέτοια Διοικητική Μεταρρύθμιση:
-- Με το να αρνηθεί τη μεταφορά πόρων.
-- Με το να είναι ασαφής και κουτσουρεμένη η μεταφορά αρμοδιοτήτων.
-- Και με το να είναι προφανής η κομματική σκοπιμότητα στη χωροταξική διάταξη των συνενώσεων.
Η κυβέρνηση από τους τρείς τρόπους για να ακυρώσει τη μεταρρύθμιση, διάλεξε… και τους τρείς!
Αλλά δεν θα της βγει σε καλό…
Έχω εμπιστοσύνη σε σας.
Είμαι βέβαιος ότι η δική σας επιρροή στις τοπικές κοινωνίες θα αναδείξει πόσο απαράδεκτο είναι το κυβερνητικό Νομοσχέδιο.
Και θα στείλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Σας καλώ να το κάνετε!
Και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για την Παράταξη.
Αν η Κυβέρνηση επιμείνει σε αυτή την επιλογή της, θα έχει κόστος.
Βαρύ κόστος.
Στο χέρι μας είναι!
Στο χέρι σας είναι!
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε έρμαιο αποσπασματικών αυτοσχεδιασμών και κομματικών υστεροβουλιών.
Απευθυνθείτε στις τοπικές κοινωνίες.
Αυτές εκπροσωπείτε.
Αυτή είναι η δύναμή σας.
Μιλήστε τους για το δικό μας όραμα!
Καταδείξετε τις ανεπάρκειες και τα αδιέξοδα του κυβερνητικού Νομοσχεδίου.
Μιλήστε με λόγια απλά και καθαρά.
Εξηγείστε στους πολίτες ότι αυτό που πάει να γίνει για τους συγκεκριμένους θεσμικούς, οικονομικούς και χωροταξικούς λόγους, δεν θα είναι προς όφελός των τοπικών κοινωνιών.
Θα αποβεί σε βάρος τους και σε βάρος των αυτοδιοικητικών δομών,.
Μπορείτε να πείσετε τις τοπικές κοινωνίες.
Μπορείτε να τις κερδίσετε!
Και τότε η κυβέρνηση θα πληρώσει ακριβό τίμημα για το λάθος της.
Αλλά και για την αλαζονεία που έχει επιδείξει όλο αυτό το διάστημα απέναντι στους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης.

Δεν θα της βγει σε καλό
Να το θυμηθείτε…
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.