Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας ...

Μάλλον πρόκειται για δικαίωσή μας, όταν λέγαμε ότι την "φάγαμε" και ότι την "πατήσαμε" κανονικά, με τους ερασιτεχνικούς χειρισμούς της κυβέρνησης. 
Αυτά γράφαμε στο άρθρο Πακέτο 440 δις ευρώ.. σεβόμενο τις Εθνικές συνταγματικές απαιτήσεις

Πιο κάτω μπορείτε να διαβάσετε την ρύθμιση του συμβουλίου της Ευρώπης, που αφορά στην δημιουργία του  Ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης.
Κάνοντας μια έρευνα στην ρύθμιση, διαπιστώσαμε ότι το ΔΝΤ αναγράφεται μόνο 2 φορές !!!
- Such a mechanism should allow the Union to respond in a coordinated, rapid and effective manner to acute difficulties in a particular Member State. Its activation will be in the context of a joint EU/International Monetary Fund (IMF) support (σελ. 3)
Δηλαδή τι μας λέει: η ενεργοποίηση του μηχανισμού θα είναι σε ένα κοινό ΕΕ/ΔΝΤ πλαίσιο υποστήριξης.
- If a financing outside the Union subject to economic policy conditions is envisaged,
notably from the IMF, the Member State concerned shall first consult the Commission. The Commission shall examine the possibilities available under the Union financial assistance facility and the compatibility of the envisaged economic policy conditions with the commitments taken by the Member State concerned for the implementation of the Council recommendations and Council decisions adopted on the basis of Article 121, Article 126 and Article 136 of the TFEU. The Commission shall inform the Economic and Financial Committee.(σελ.9)
Αν προβλέπεται χρηματοδότηση εκτός Ένωσης υποκείμενη σε οικονομική πολιτική, ιδιαίτερα από το ΔΝΤ, το ενδιαφερόμενο μέλος-χώρα θα πρέπει πρώτα να συμβουλευθεί την Επιτροπή. Η επιτροπή θα εξετάσει τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από τον μηχανισμό.....
Αυτή είναι και η δική μας περίπτωση που πήγαμε στο ΔΝΤ !!!
Για 2 ημέρες θα μπορούσαμε με βάση τα πιο πάνω να απευθυνθούμε στην Επιτροπή και ΟΧΙ στο ΔΝΤ.
Τώρα το πιο σημαντικό, σχετικά με την διαδικασία δανεισμού στη σελ.6,  αναφέρεται:  
Article 3 Procedure
1. The Member State seeking Union financial assistance shall discuss with the Commission, in liaison with the European Central Bank (ECB), an assessment of its financial needs and submit a draft economic and financial adjustment programme to the Commission and the Economic and Financial Committee.
2. Union financial assistance shall be granted by a decision adopted by the Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission.
3. The decision to grant a loan shall contain:
(a) the amount, the average maturity, the pricing formula, the maximum number of
instalments, the availability period of the Union financial assistance and the other
detailed rules needed for the implementation of the assistance;

(b) the general economic policy conditions which are attached to the Union financial
assistance with a view to re-establishing a sound economic or financial situation in
the beneficiary Member State and to restoring its capacity to finance itself on the
financial markets; these conditions will be defined by the Commission, in
consultation with the ECB, and
(c) an approval of the adjustment programme prepared by the beneficiary Member State to meet the economic conditions attached to the Union financial assistance.

Τι μας λένε τα πιο πάνω, το ενδιαφερόμενο μέλος-χώρα σε συνεργασία με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), θα καθορίσουν τις οικονομικές ανάγκες, το σχέδιο και τους όρους οικονομικής προσαρμογής και πολιτικής.
Όπως διαπιστώσατε, πουθενά, μα πουθενά όμως, σε αυτό κείμενο-ρύθμιση δεν υπάρχει παραπομπή σε όρους του ΔΝΤ....

Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, φίλοι μας...
H ειρωνεία της τύχης είναι ότι στο Ευρώ μας έχουμε επιλέξει σαν σήμα την κουκουβάγια...
Αφήνω σε εσάς να βρείτε ποιος είναι ο λαγός και ποια η κουκουβάγια !!!

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ρύθμισης:
 

View more documents from arestos.

Σχόλια