Αρχίζει το "ξεπούλημα" της προίκας μας. Λιγότερο από 34% "κρατάει" το κράτος !!!Λιγότερο από το 34 % "κρατάει" το κράτος στις περισσότερες επιχειρήσεις !!!
Αυτά υπέγραψαν το ΠΑΣΟΚ, το ΛΑΟΣ και η κ. Μπακογιάννη .
Το πρόγραμμα και οι μελέτες αποκρατικοποιήσεων που είναι;
Υπάρχουν, έχουν εκπονηθεί ή θα μας τις δώσουν έτοιμες...;; 
Διαβάστε σε αποκλειστικότητα την Πολιτική Μετοχοποιήσεων, Ιδιωτικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) 
"Ένα εντατικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αναμένεται να δημιουργήσει έσοδα ύψους περίπου 2,3% του ΑΕΠ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, τα οποία στο σύνολό τους θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του δημόσιου χρέους
Μια μειωμένη δεσμευμένη κρατική ιδιοκτησία (34%) ή κρατική ιδιοκτησία μικρότερη από 34% με συμφωνίες μετόχων προβλέπεται για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία πρέπει να διατηρηθεί μια αποτελεσματική διακριτική παρέμβαση. Τέλος, ο πλειοψηφικός δημόσιος έλεγχος (τουλάχιστον 51%) προβλέπεται για έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών που σχετίζονται με δημόσια αγαθά, υποδομές και ασφάλεια.
Η πολιτική της κυβέρνησης για μετοχοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις για την αναδιάρθρωση και τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας συνεπάγεται τη μείωση ή την εξάλειψη του κρατικού ελέγχου στις περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες εκτός των δημόσιων αγαθών, καθώς και τη συνέχιση κατοχής μεριδίων που εξασφαλίζουν τον έλεγχο σε τομείς στρατηγικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια.

Η μείωση του δημόσιου χρέους και η αναδιάρθρωση είναι βασικοί στόχοι στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Αναμένεται ότι οι ιδιωτικοποιήσεις και μετοχοποιήσεις θα εξασφαλίσουν 2,5 δις ευρώ το 2010 και θα συνεχιστούν κατά τα επόμενα έτη.
Η απόσυρση της κρατικής ιδιοκτησίας σε τομείς εκτός των στρατηγικών συμφερόντων του δημοσίου και η δημιουργία εποπτικών οργάνων θα συμβάλλουν στη συνολική οικονομική απόδοση. Ταυτόχρονα, η διατήρηση ενός βαθμού ιδιοκτησίας και ο έλεγχος ορισμένων πτυχών του τραπεζικού συστήματος, καθώς και μοναδικών στοιχείων υποδομών, μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, χωρίς να αποκλείουν τη συμβολή της ιδιωτικής τεχνογνωσίας.
Το κρατικό χαρτοφυλάκιο (βλέπε Πίνακα 12) περιέχει σημαντικές συμμετοχές στον τραπεζικό τομέα με άμεση κυριότητα μεριδίων στην Αγροτική Τράπεζα (77%) και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (34%). Η περιουσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ή των επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας, όπως ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ, ή σε εταιρείες που διαχειρίζονται ή κατέχουν υποδομές αγωγών, περιλαμβάνουν μειοψηφικά ή πλειοψηφικά μερίδια, όπως π.χ. τις ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης των υδάτων. Η περιουσία σε εταιρείες διαχείρισης λιμένων και αεροδρομίων και η ιδιοκτησία τέτοιων υποδομών περιλαμβάνει πλειοψηφικά μερίδια π.χ. στον ΟΛΠ, ΟΛΘ και ΔΑΑ. Τέλος, το κράτος εξακολουθεί να έχει σημαντικά μερίδια σε καζίνο, καθώς και στο κρατικό μονοπώλιο της εταιρείας στοιχημάτων ΟΠΑΠ.
Το σχέδιο καλύπτει όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και συνυπολογίζει τέσσερις βαθμούς κρατικής ιδιοκτησίας. Πλήρης ιδιωτικοποίηση προβλέπεται για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με τα δημόσια αγαθά και αποκλείονται από τα κρατικά στρατηγικά συμφέροντα. Μια μειωμένη δεσμευμένη κρατική ιδιοκτησία (34%) ή κρατική ιδιοκτησία μικρότερη από 34% με συμφωνίες μετόχων προβλέπεται για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία πρέπει να διατηρηθεί μια αποτελεσματική διακριτική παρέμβαση. Τέλος, ο πλειοψηφικός δημόσιος έλεγχος (τουλάχιστον 51%) προβλέπεται για έναν περιορισμένο αριθμό εταιρειών που σχετίζονται με δημόσια αγαθά, υποδομές και ασφάλεια.
Το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου ιδιωτικοποίησης ξεκινάει στις αρχές του 2010 με μια σειρά ώριμων έργων και συνεχίζεται το 2011 και το 2012 με τις περιπτώσεις και τους τομείς που απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς. Η μεθοδολογία που χρειάζεται σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει από στρατηγική συνεργασία μέχρι αμιγή τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Ο σχεδιασμός θα έχει στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της περιουσίας και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Προβλέπεται επίσης η ενσωμάτωση ενός χαρτοφυλακίου ή υπο-χαρτοφυλακίου της περιουσίας σε εταιρεία συμμετοχών, η οποία θα μπορέσει στη συνέχεια να εισαχθεί στο χρηματιστηρίου.
Μια ειδική κατηγορία περιουσίας αφορά στην κρατική ιδιοκτησία ακινήτων, η οποία δεν έχει περιληφθεί σε προηγούμενα σχέδια αναδιάρθρωσης. Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης λόγω της εκτεταμένης λίστας και μεγάλης ποικιλίας από ακίνητα εμπορικού ενδιαφέροντος. Ο σχηματισμός ομοιογενών χαρτοφυλακίων ακίνητης περιουσίας, π.χ. εμπορικές αστικές ή τουριστικές περιοχές, σε συνδυασμό με ιδιωτικά κεφάλαια θα οδηγήσει σε νέα ανάπτυξη και ευκαιρίες για μετέπειτα εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούν ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο το οποίο θα να εξισορροπηθεί και θα γίνει επαγγελματική διαχείρισή του μέσω συνεργασίας με ιδιωτικά ιδρύματα για ανάπτυξη και εισαγωγή στο χρηματιστήριο".

Πίνακας 12. Αποτίμηση της αξίας του μεριδίου μετοχών της Ελλάδας στις εισηγμένες εταιρείες, Ιανουάριος 2010


Σχόλια