Οι καταθέσεις που "κάνουν φτερά" απο τις τράπεζες, μπορεί να οδηγήσουν την Ελλάδα εκτός Ευρώ;;

Aκούστε τι λέει ο Gabriel Stein, Δντης του "Lombard Street Research", στο έγκυρο Bloomberg.
H κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει στους καταθέτες να μην "σηκώνουν" τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσει τα λεφτά των καταθετών, με άλλα χρήματα του δημοσίου τομέα. Γεγονός που οδηγεί σε νέα δανειοδότηση από την κεντρική τράπεζα, κάτι που είναι παράνομο !!
Αν συνεχίσουν οι καταθέσεις να "κάνουν φτερά" απο τις τράπεζες, μπορεί να οδηγήσουν την Ελλάδα εκτός Ευρώ !!


Σχόλια