Κ. Χατζής: 4 άξονες - Η ΟΝΝΕΔ σε τοπικό επίπεδο λειτουργίας

Άξονας 1 - Τοπικό Επίπεδο Λειτουργίας
Ηλικίες 16 – 32. Η ΟΝΝΕΔ διαθέτει ήδη της δομές για τη λειτουργία της σε τοπικό επίπεδο. Είτε λόγω της μικρής προβολής από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είτε λόγω αδυναμίας της ίδιας της παράταξης η επαφή της με τις τοπικές κοινωνίες έχει εξασθενίσει. Ο παρεμβατικός της ρόλος σε προβλήματα καθημερινότητας είναι περιορισμένος και η επαφή της με τα πραγματικά προβλήματα των νέων είναι μικρή. Επιπροσθέτως, παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν οργανώσεις φαντάσματα που εμφανίζονται μόνο στις εκάστοτε εσωκομματικές αναμετρήσεις, διαιωνίζοντας ένα σύστημα στο οποίο η σφραγίδα της παράταξης έχει μεγαλύτερη αξία από την παράταξη καθ΄εαυτήν ή τη δράση της.
Σκοπός είναι η ενσωμάτωση των χιλιάδων νέων που ψήφισαν για την εκλογή Προέδρου του κόμματος και θα ψηφίσουν για την  εκλογή Προέδρου, ώστε (αρχικά να καταγραφούν και στη συνέχεια να αντιμετωπιστούν  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, πρέπει να ενδυναμωθούν οι δεσμοί μεταξύ των στελεχών σε πανελλαδικό επίπεδο, να συντονιστεί η από κοινού δράση για την επίλυση κοινών προβλημάτων, να προωθηθεί η ανταλλαγή ιδεών και η προβολή των τοπικών γραφείων που λειτουργούν παραδειγματικά και αναπτύσσουν σημαντική δραστηριότητα.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να υπάρχει απευθείας επικοινωνία της κεντρικής διοίκησης με τις κατά τόπου ΟΝΝΕΔ, έστω και μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Θα πρέπει να ανατεθούν εργασίες στα μέλη της παράταξης, να καταγραφούν προβλήματα, να υπάρξει συντονισμός με τις εκάστοτε δημοτικές διοικήσεις (ή τα σχήματα δημοτικών εκλογών), με τα ΤΟ.ΣΥ.Ν. και τους υποψήφιους βουλευτές. Η κεντρική διοίκηση οφείλει να διασφαλίζει μέσω του κόμματος την ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών (γραφεία, συνεργασία της τοπικής της ΝΔ, επικοινωνία στελεχών, απρόσκοπτη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση). Παράλληλα θα πρέπει να ελέγχει τη λειτουργία και την ενασχόληση των κατά τόπους ΟΝΝΕΔ μέσω της ανταπόκρισης τους στις κεντρικά σχεδιασμένες δράσεις.
Η ΟΝΝΕΔ πρέπει να αποτελέσει προθάλαμο για την ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω της προετοιμασίας καταρτισμένων στελεχών με γνώση για τα τοπικά προβλήματα και με ενασχόληση στην τοπική κοινωνία. Ειδικά στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και του σχεδίου Καλλικράτης θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τις δομές της στα νέα δεδομένα και να δημιουργηθούν περιφερειακά γραφεία που θα αντιστοιχούν στις (φερόμενες) μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες και όχι σε νομαρχιακό επίπεδο. Χρειάζεται ευελιξία στις δομές, αλλά παράλληλα καλά δομημένες διαδικασίες σε τοπικό επίπεδο. Το υπάρχον μοντέλο παραμένει δυσκίνητο και γραφειοκρατικό με ελάχιστες ευκαιρίες για ενσωμάτωση ή προσέλκυση νέων στελεχών.
Η διοίκηση των τοπικών γραφείων δεν πρέπει να γίνεται μόνο από διοικητικό συμβούλιο αλλά να συμμετέχουν όλα τα εγγεγραμένα μέλη στη λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να δημιουργηθούν στα πρότυπα της Κεντρικής ΟΝΝΕΔ επιτροπές εργασίας σε ζητήματα που άπτονται θεμάτων όπως το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής, ο εθελοντισμός και άλλα. Οι επιτροπές αυτές πρέπει να αναφέρονται απευθείας στα κεντρικά της παράταξης σε επίπεδο ιδεών και προτάσεων, ενώ οι δράσεις τους θα γίνονται κατόπιν συμφωνίας με την τοπική ΟΝΝΕΔ.  
Αποτελέσματα:
  • Δημιουργία  στελεχών με καλή γνώση των τοπικών προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων που να μπορούν να αξιοποιηθούν κομματικά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Κινητικότητα σε τοπικό επίπεδο και αποφυγή των «κλειστών γραφείων» ή των «γραφείων φαντάσματα».
  •  Αποφυγή συγκέντρωσης εξουσίας στα χέρια λίγων και ανάθεση ρόλων και θέσεων ευθύνης σε πληθώρα στελεχών.

Σχόλια