Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας στο Α.Π.Θ.

 


Ένας πρωτοποριακός θεσμός υλοποίησης της συνεργατικής έρευνας αιχμής, το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΕ.Δ.Ε.Κ), παρουσιάστηκε σε εκδήλωση, σήμερα, στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ. Το ΚΕ.Δ.Ε.Κ. στοχεύει στην κοινή χρήση εξελιγμένων ερευνητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και υποδομών, στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε καινοτόμες εφαρμογές και τη διοχέτευσή τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό.


«Η έρευνα μπορεί να δημιουργήσει καινοτομία μόνο μέσω της διεπιστημονικότητας. Το ΚΕ.Δ.Ε.Κ. δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά με την υλοποιούμενη σήμερα έρευνα, αλλά συνεργικά και συμπληρωματικά με όποιον ερευνητή θελήσει να βάλει και άλλες επιστήμες στην έρευνά του», παρατήρησε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Αναστάσιος Μάνθος, ανοίγοντας την εκδήλωση.
Το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ αποτελείται από επτά Εργαστήρια Έρευνας Διεπιστημονικού Χαρακτήρα (Ε.Ε.Δ.Ι.Χ.), που αφορούν τους τομείς: Υγεία- Τρόφιμα- Γεωργία και Βιοτεχνολογία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Βιώσιμη Χωρική Ανάπτυξη, Βιώσιμη Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Οικοσυστημάτων, Σύγχρονες Επιστημονικές, Τεχνολογικές και Παραγωγικές Διαδικασίες, Κοινωνικές, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές επιστήμες- Πολιτιστική Κληρονομιά.
Ο αντιπρύτανης και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, Σταύρος Πανάς, εξήγησε ότι το ΚΕ.ΔΕ.Κ. θα εποπτεύεται από τη Σύγκλητο με εσωτερικό κανονισμό και δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα, ενώ συμπλήρωσε ότι σε εκκρεμότητα βρίσκονται η εκπόνηση του οργανωτικού σχήματος και του εσωτερικού κανονισμού, η χωροθέτησή του, η εκπόνηση κτηριολογικής μελέτης και η χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση η γενική γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή, αναφέρθηκε στη σημασία της σύνδεσης της παραγόμενης γνώσης με την πράξη και την καθημερινότητα των πολιτών.
«Παρεμβάσεις, όπως η ενίσχυση του ΕΚΕΤΑ και η μετατροπή σε θεσμό των Ευρωπαϊκών Αριστείων, καταδεικνύουν ότι η πολιτεία μπορεί να σταθεί αρωγός στην έρευνα και την καινοτομία. Εκκρεμότητες υπάρχουν, όπως η Ζώνη Καινοτομίας, που πρέπει να προχωρήσει και να γίνει πράξη», υπογράμμισε.
Η Ιφιγένεια Ορφανού, ειδική γραμματέας Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο υπουργείο Παιδείας, επισήμανε ότι «πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το προϊόν δημιουργίας του καθένα χωριστά».
Από: ΑΠΕ

Σχόλια