«Κλίμα και Πόλη : Τοπικές λύσεις και προτάσεις»


 
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS,  συνεχίζει  το οδοιπορικό ενημέρωσης και δράσης σε πόλεις της περιφέρειας και επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 3  Φεβρουαρίου 2010 διοργανώνοντας  εκδήλωση με θέμα ΚΛΙΜΑ & ΠΟΛΗ: τοπικές λύσεις & προτάσεις στην Αίθουσα ΕΔΟΘ, 4ος όροφος, με σκοπό τη διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη συμπρωτεύουσα, την προώθηση του δημόσιου διαλόγου και τη  μεταφορά καλών πρακτικών σε επίπεδο πόλεων και πολιτών.
Στην Εκδήλωση  συμμετέχει ως  ομιλητής και η Λιάνα Γούτα, που θα κάνει παρουσίαση με θέμα "Πόλεις του μέλλοντος Οι ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν την προσαρμογή τους στις  κλιματικές αλλαγές και στις απαιτήσεις του μέλλοντος"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ
 
Πόλεις του μέλλοντος
Οι ευρωπαϊκές πόλεις σχεδιάζουν την προσαρμογή τους στις  κλιματικές αλλαγές και στις απαιτήσεις του μέλλοντος
 
Λιάνα Γούτα
Χημικός Μηχανικός,
Σύμβουλος Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
Αν. Γραμματέας Περιβάλλοντος ΝΔ

 Οι αστικές περιοχές της Ευρώπης συγκεντρώνουν το 75 με 80% των ευρωπαίων πολιτών και ευθύνονται για το 69% της κατανάλωσης ενέργειας της Ευρώπης και άρα για τις αντίστοιχες εκπομπές, δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό οικολογικό αποτύπωμα που επηρεάζει όχι μόνο την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά επιφέρει και μια πολύ σημαντική παγκόσμια οικολογική επιβάρυνση. Από την άλλη, οι πόλεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές και θα χρειαστεί να βρουν τρόπους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
Η “Θεματική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον”, οι Οδηγίες για τα “Ολοκληρωμένα Περβαλλοντικά Πλάνα Διαχείρισης”, και για τα “Σχέδια Αειφόρου Αστικής Μεταφοράς”,  η “Εξασφάλιση Ποιότητας Ζωής στις Ευρωπαϊκές Πόλεις”, το “Βραβείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας”, το “Σύμφωνο των Ευρωπαίων Δημάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας”, είναι μερικά μόνο από τα κείμενα και τις πρακτικές που συζητά και υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μεταβεί σε ένα πιο αειφόρο τρόπο αστικής ζωής συνεχίζοντας να εξασφαλίζει την ικανοποίηση και την ευτυχία για τους πολίτες. Η επιδίωξη συνεργασιών σε αυτόν τον δύσκολο στόχο, η δικτύωση, η ανταλλαγή και η προβολή καλών και πρωτοπόρων πρακτικών, παραδείγματα όπως της Βαρκελόνης, του Λονδίνου, της Vastra Hamnen ή του Vaxjo, η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων χρηματοδότησης, μπορούν να βοηθήσουν καθοριστικά σε έναν στόχο που μπορεί να φαίνεται μεγάλος και δύσκολος αλλά επιβάλλεται να τεθεί άμεσα και με προτεραιότητα από κάθε πόλη, μικρή ή μεγάλη.
Πόλεις όπως οι ελληνικές με πρωτιές σε ρύπανση και ουραγοί στην ποιότητα ζωής, πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, έχουν τεράστια ανάγκη από τέτοιες κατευθύνσεις και από γενναίες πολιτικές αποφάσεις!
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Λιάνα Γούτα
www.lianagouta.gr

Σχόλια