Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Τα "Ψέματα " του ΠΑΣΟΚ με στοιχεία...

1ο Νομοσχέδιο: Στήριξη πραγματικού εισοδήματος και αναδιανομή

Τι υποσχέθηκαν
Τι υλοποίησαν
Αυξήσεις μισθών και συντάξεων που
καλύπτουν τον πληθωρισμό και αναδιανομή του φορολογικού βάρους.
Στο δημόσιο τομέα οι αυξήσεις θα
καλύψουν τον πληθωρισμό για όσους αμείβονται ως 2.000 ευρώ το μήνα.
Πάνω από αυτό το επίπεδο θα ισχύσει μόνο η μισθολογική ωρίμανση.
Ελέγχεται η αποτελεσματικότητα.
Χορήγηση του Έκτακτου Επιδόματος
Αλληλεγγύης 500-1300 ευρώ για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς και αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες.
Έκτακτο Επίδομα κοινωνικής
Αλληλεγγύης 300-1300 ευρώ. Αφορά πάνω από 2,5 εκατ. πολίτες και κοστίζει λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ. Αυξάνεται ο συντελεστής επιστροφής ΦΠΑ για πωλήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής από 7% σε 11%.
Φορολόγηση όλων των εισοδημάτων ανεξαρτήτως πηγής με μια ενιαία, προοδευτική και δίκαιη φορολογική κλίμακα. Όλοι να
προστατεύονται από τον πληθωρισμό και να συνεισφέρουν ανάλογα με την φοροδοτική τους ικανότητα.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Τα μερίσματα που διανέμονται σε μετόχους θα φορολογηθούν ακριβώς όπως όλα τα άλλα εισοδήματα, αφού, βέβαια αφαιρεθεί ο φόρος που έχει παρακρατηθεί, για να μην υπάρξει διπλή φορολογία. Έτσι αίρεται η σημερινή αδικία που φορολογεί τα εισοδήματα από εργασία πολύ περισσότερο από το κεφάλαιο.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Δεν θα αυξήσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων. Καταργούμε όμως τις χαριστικές φοροαπαλλαγές. Τα κέρδη που
παραμένουν στην επιχείρηση φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή - ώστε να γίνουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Έτσι στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τις παραγωγικές επενδύσεις αλλά φορολογούμε δίκαια τους μετόχους τους
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.
Αντ’ αυτού: επιβλήθηκε έκτακτη
εισφορά κοινωνικής ευθύνης για τις 300 πιο κερδοφόρες ελληνικές
επιχειρήσεις.
Αντικαθιστούμε το ΕΤΑΚ που επιβαρύνει τους μικροϊδιοκτήτες με την προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας. Κανείς δεν εξαιρείται ούτε η Εκκλησία.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.
Αντ’ αυτού: επιβλήθηκε έκτακτη
εισφορά στους κατόχους μεγάλης
ακίνητης περιουσίας αξίας από 600
χιλιάδες ευρώ και πάνω.
Επαναφέρουμε το φόρο κληρονομιάς και γονικών παροχών με το πιο υψηλό αφορολόγητο. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη μικρή ιδιοκτησία που κληρονομείται. Αλλά να φορολογήσουμε σωστά τις μεγάλες περιουσίες που λόγω κληρονομιάς αλλάζουν χέρια.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.
Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε
απεσύρθη η τροπολογία και αναμένεται η κατάθεση ν/σ.

2ο Νομοσχέδιο: Προστασία δανειολήπτη και καταπολέμηση ακρίβειας


Τι υποσχέθηκαν
Τι υλοποίησαν
Βάζουμε τέλος στις αθέμιτες χρεώσεις, στους πλειστηριασμούς ακινήτων σε εξευτελιστικές τιμές.
Δίνουμε δυνατότητα ρύθμισης και σταδιακής απαλλαγής οφειλών σε όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους
Έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο στη
Βουλή.
Ξεκινάμε μάχη ενάντια στα καρτέλ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Δημιουργούμε Ειδική Υπηρεσία προληπτικής παρακολούθησης της αγοράς και καταπολέμησης των μονοπωλίων.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Το κράτος δίνει πρώτο το παράδειγμα με το πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ για ένα χρόνο.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

3ο Νομοσχέδιο: Στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων – ρευστότητα
Τι υποσχέθηκαν
Τι υλοποίησαν
Παγώνουμε για ένα χρόνο τις δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση. Τους δίνουμε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αλλάζουμε τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για να αντιμετωπίσουμε τα άδικα σημερινά κριτήρια εγγραφής και παραμονής σε αυτόν.
Έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο στη
Βουλή
Παρέχουμε εγγυήσεις απ΄ ευθείας σε επιχειρήσεις με αντικειμενικά κριτήρια.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Διοχετεύουμε ρευστότητα στην αγορά μέσω του ΤΕΜΠΜΕ αξιοποιώντας τις παγωμένες εγγυήσεις ύψους 15 δισ. από το πακέτο ρευστότητας των Τραπεζών.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Δημιουργούμε Ταμείο Αναχρηματοδότησης
της Οικονομίας που θα αντλεί κεφάλαια για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων κλάδων και θα διοχετεύει ρευστότητα κατευθείαν στην αγορά.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα των μεταχρονολογημένων επιταγών μειώνοντας σταδιακά τα χρονικά όρια και τη διάθεση από τις Τράπεζες.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

 4ο Νομοσχέδιο: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας – προώθηση επενδύσεων

Τι υποσχέθηκαν
Τι υλοποίησαν
Σταθερό φορολογικό πλαίσιο και απλές διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Υπηρεσίες μιας στάσης.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Θέτουμε ως στόχο να μπορεί να ιδρύεται μια μικρή επιχείρηση ακόμη και αυθημερόν.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Κανένα προϊόν και κανένας τομέας χωρίς ρύθμιση και εποπτεία
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Ειδικά στο χρηματοοικονομικό σύστημα,
ανεξάρτητη, ισχυρή και αποτελεσματική εποπτεία.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Και τέλος: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα κλειστά επαγγέλματα - μετά από κοινωνικό διάλογο.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ


5ο Νομοσχέδιο: Άμεση αντιμετώπιση κρίσης στην αγορά εργασίας

Άμεση ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ώστε το οχτάωρο, οι υπερωρίες, η κανονική άδεια και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων να
ελέγχονται και να εφαρμόζονται.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Συγκεκριμένες ρυθμίσεις ώστε να σταματήσει η προσχηματική εκμετάλλευση της κρίσης για μείωση
της απασχόλησης και να αναπληρώνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το εισόδημα των εργαζομένων.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Το επίδομα ανεργίας σταδιακά στο 70% του βασικού μισθού.
Έχει γίνει εν μέρει. Αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά 5% φέτος.
Ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος ενοικίασης εργαζομένων που έχει εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Ειδικές ρήτρες ώστε τα δάνεια με εγγύηση
δημοσίου να διοχετευθούν άμεσα στις επιχειρήσεις που διατηρούν ή αυξάνουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
Όχι σε κερδοσκοπικές καταθέσεις.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Επανασύνδεση των κινήτρων του επενδυτικού νόμου με δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Κίνητρα πρόσληψης νέων με γενναίο πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για νέους για 4 χρόνια.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Και βέβαια καταργούνται οι κομματικοί εκβιασμοί των STAGE και των άλλων τοποθετήσεων στο δημόσιο.
ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Προωθούνται προγράμματα Κοινωνικής Εργασίας στη βάση πραγματικών αναγκών, διαφάνειας και κοινωνικών κριτηρίων.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΈτσι έχουν τα πράγματα, στα 5 νομοσχέδια του ΠΑΣΟΚ.
Υποσχέθηκαν 32 μείζονες τομές-αλλαγές και υλοποίησαν τις 6...
Πάρα πολύ καλά δηλαδή το 1/5, ήτοι 20%.
Δηλαδή μας είπαν 80% ΨΕΜΑΤΑ και 20 ΑΛΗΘΕΙΑ!!!

Για να ξέρουμε τι λέμε και να μην μας "παραμυθιάζουν" και με μας βομβαρδίζουν τα κανάλια, με το δήθεν έργο των 100 ημερών του ΠΑΣΟΚ.
Χρειάστηκαν λιγότερες από 100 ημέρες για να αποδειχθεί
ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διέθετε και δεν διαθέτει  συγκεκριμένο Σχέδιο εξόδου της χώρας από τη κρίση.
Το μόνο που το ενδιέφερε ήταν η εξουσία.

Υ.Γ: Στοιχεία από ΝΔ

2 σχόλια:

 1. Επαίρονται οι πράσινοι κλεφτοκοτάδες για τους 160 βουλευτές που έχει ο ΓΑΠ και άρα κανείς δεν μπορεί να τον ρίξει.
  Το Γιωργάκη, το μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα που έχει βγάλει ποτέ πρωθυπουργό η Ελλάδα θα τον ρίξει ο προδομένος λαός, ο ίδιος που τον έφερε κιόλας.
  Δεν θα αργήσει καθόλου να έλθει αυτή η μέρα γιατί ως γνωστόν το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
  Ξεχάσανε τα 31 δισ ανείσπρακτα χρέη;
  Ξεχάσανε "τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα';
  Ξεχάσανε το "δεσμεύομαι';
  Ξεχάσανε το "αόρατο σχέδιο για την οικονομία';
  Ξεχάσανε την απόσυρση της απόσυρσης;
  Ξεχάσανε το "όχι νέοι φόροι";
  Ξεχάσανε την καταπολέμηση της ανεργίας που τώρα έχει φτάσει ήδη στο 12% και πάει για 20%;
  Ξεχάσανε το ψευτο-opengov που προσέλαβε όλα τα σκληρά στελέχη του κόμματος και τους υπαλλήλους των νταβατζήδων;
  Ξεχάσανε που έχουν περάσει πάνω από 3 μήνες και ακόμη δεν έχει ορίσει γενικούς γραμματείς υπουργείων και άλλων φορέων;
  Ξεχάσανε που ο γενικός γραμματέας Τουρισμού, του μεγαλύτερου εξαγωγικού κλάδου της χώρας, έχει απολυτήριο Λυκείου, τη στιγμή που υπάρχουν πάνω από 200.000 άνεργοι πτυχιούχοι, πολλοί με διδακτορικά;
  Είναι απλή λοιπόν η απάντηση στην ερώτηση για το ποιός θα ρίξει το Γιωργάκη.
  Ο ΛΑΟΣ, Ο ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ και μάλιστα το συντομότερο δυνατό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γιατι αφου εκαναν την διαβουλευση για τους λαθρομεταναστες και εφωσον ο λαος ειναι 85%εναντια του νομοσχεδιου,αυτοι φαιρνουν την υποθεση στην βουλη;Ενω σε καθε αλλη δημοκρατικη χωρα θα ειχε απο την αρχη του απορηφθη;Σε τι ωφελει λοιπον η διαβουλευση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.