Χαρίζουν από 138.000 ευρώ σε συνταξιούχους της Ο.Α.

Η Ολυµπιακή άλλαξε σελίδα και «πετάει» ξανά από ιδιώτες, αλλά το... µακροσκελές και κοστοβόρο «κεφάλαιό» της δεν έχει κλείσει ακόµη για το κράτος. Αντίθετα, ο κρατικός Προϋπολογισµός καλείται να επωµιστεί επιπλέον περί τα 65 εκατ. ευρώ για τη διευθέτηση «εκκρεµοτήτων» όχι µόνο µε τους εργαζοµένους, αλλά και µε τους επί χρόνια συνταξιούχους του πρώην κρατικού αεροµεταφορέα.

Η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση ως προσθήκη-αντικατάσταση της σχετικής πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου που ενέκρινε τον περασµένο Νοέµβριο προβλέπει ότι στις ευνοϊκές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις που ισχύουν για το πρώην δυναµικό της Ολυµπιακής θα υπαχθούν και συνταξιούχοι, οι οποίοι µε το νόµο Βερελή (3185/2003) «υποχρεώθηκαν σε πρόωρη και “βίαιη” διακοπή της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας», των οποίων η σύνταξη θα αναπροσαρµοστεί αναδροµικά...

Στο τελικό κείµενο της τροπολογίας, το οποίο αναµένεται να συζητηθεί σύντοµα στη Βουλή και παρουσιάζει σήµερα το «Κεφάλαιο», προβλέπεται ότι 260 ιπτάµενοι συνοδοί και φροντιστές της Ολυµπιακής Αεροπορίας (υπεύθυνοι πληρώµατος, εκπαιδευτές µε 10.000 ώρες πτήσεις) που την περίοδο 2003-2004, δηλαδή επί κυβερνήσεως Σηµίτη, συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα, θα λάβουν τις ίδιες ευνοϊκές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις µε όσους αποχωρούν τώρα και κυρίως την προσαύξηση ενσήµων κατά 100% (µε όριο τα 10.500). Η δαπάνη για την αναπροσαρµογή αυτών των συντάξεων έχει εκτιµηθεί από το Γενικό Λογιστήριο στα περίπου 36 εκατ. ευρώ, χωρίς να αναφέρεται αν το προσωπικό αυτό είχε προσφύγει νοµικά ή διεκδικήσει αυτές τις παροχές.

Στη δε αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι... κρίθηκε «επιβαλλόµενη η επανόρθωση της αδικίας που επέφερε ο νόµος 3185...», γιατί όπως συνεχίζει το έγγραφο, οι εργαζόµενοι αυτοί συνταξιοδοτήθηκαν υποχρεωτικά και παρά τη βούλησή τους, υπέστησαν σοβαρή οικονοµική ζηµία, δεν έλαβαν οποιοδήποτε κίνητρο (bonus) ως αντιστάθµισµα του εξαναγκασµού τους σε πρόωρη αποχώρηση και αδικούνται «καταφανώς σε σχέση µε τους σηµερινούς εργαζοµένους στην Ο.Α.», για τους οποίους προβλέπεται ειδική ευνοϊκότερη µεταχείριση.

Και αυτό, όταν το «πακέτο» των ασφαλιστικών και εργασιακών παροχών που έλαβαν ως «αποζηµίωση» µετά την αποκρατικοποίηση, οι περίπου 8.000 εργαζόµενοι της Ο.Α. ανήλθε στο ποσό του 1,3 δισ. ευρώ.

Μια δεύτερη ρύθµιση αφορά την αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης για το τακτικό προσωπικό της περιόδου που τυχόν απασχολείτο ως εποχικό, ο οποίος και προσαυξάνεται κατά 50% εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενες αυξηµένες εισφορές του κλάδου σύνταξης. Όσοι από το τακτικό προσωπικό υπήρξαν ιπτάµενοι συνοδοί ή φροντιστές, δικαιούνται επιπλέον προσαύξηση κατά 50% του χρόνου ασφάλισής τους και για όσο διάστηµα υπηρέτησαν ως εποχικό προσωπικό. Αυτές οι δύο ρυθµίσεις έχουν αποτιµηθεί συνολικά στα 25 εκατ. ευρώ.

Μεγαλύτερο ποσό σύνταξης αναµένεται να λάβει το προσωπικό της Olympic Catering µε µια σειρά τροποποιήσεων του ισχύοντος νόµου του 2008, οι οποίες «κοστολογούνται» στα 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρόνια της στρατιωτικής θητείας λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της σύνταξης µετά τη θεµελίωση του σχετικού δικαιώµατος.

Χρονικός περιορισµός
Η ψήφιση του εν λόγω νοµοσχεδίου, όποια και αν είναι εντέλει η οριστική του µορφή, «πιέζεται» χρονικά, καθώς αν δεν έχουν εγκριθεί µέχρι τις 19/02/2010, θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί από τη Βουλή, όπως ανέφερε στο «Κεφάλαιο» ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, πρόεδρος της Ένωσης Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε εκκρεµότητα παραµένει και η µετάταξη των περίπου 2.500 εργαζοµένων της πρώην κρατικής αεροπορικής στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ζήτηµα που µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία θα πρέπει να έχει διευθετηθεί µέχρι τα µέσα Μαρτίου, σύµφωνα µε τον κ. Μανώλη Πατέστο, πρώην πρόεδρος και νυν µέλος της ΟΣΠΑ.

Οι 850 εποχικοί
Νοµικά έχουν κινηθεί πλέον οι περίπου 850 συµβασιούχοι υπάλληλοι της Ολυµπιακής για τη µετάταξή τους στο Δηµόσιο, οι οποίοι µέσω ΑΣΕΠ είχαν φτάσει να «µετρούν» 10-15 ή και περισσότερες ανανεώσεις συµβάσεων.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιάννης Αποστολέας, µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής που τους εκπροσωπεί, µέχρι στιγµής δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για την αποκατάσταση αυτού του προσωπικού, που κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην Ο.Α. και «αποκλείστηκε» από κάθε ευνοϊκή ρύθµιση. Πρόκειται κυρίως για εργαζόµενους στην επίγεια εξυπηρέτηση που είτε δεν απορροφήθηκαν από τη νέα Ολυµπιακή είτε οι όροι των προτεινόµενων συµβάσεων ήταν κατώτεροι των υφισταµένων, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι αυτοί να διεκδικούν µια θέση στο δηµόσιο τοµέα. Αναφορικά µε το ζήτηµα που είχε ανακύψει για την καταβολή δεδουλευµένων τους, το 85% των οικονοµικών εκκρεµοτήτων έχει λυθεί.


Τι προβλέπει ο νόµος του 2008 για το προσωπικό της Ολυµπιακής
Μόνιµο προσωπικό
- Εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης (αποζηµίωση απόλυσης) από τον ΟΑΕΔ.
- Δυνατότητα µετάταξης σε Δηµόσιο και ΔΕΚΟ και µηνιαίο συµπλήρωµα 500 ευρώ σε περίπτωση µισθολογικών διαφορών.
- Προσαύξηση ενσήµων 50%.
- Ειδικό επίδοµα για όσους αναζητήσουν εργασία στον ιδιωτικό τοµέα και παραµείνουν άνεργοι για 12 µήνες.

Πιλότοι
- Για όσους συνταξιοδοτηθούν, επιπλέον ειδικό βοήθηµα για 1-6 χρόνια, ώστε να λαµβάνουν συνολικά το 75% των τακτικών τους αποδοχών.
- Για όσους παραµείνουν στην αγορά εργασίας και δεν βρουν απασχόληση, 4 χρόνια κάλυψη µέρους των αποδοχών τους.

Ιπτάμενοι συνοδοί-φροντιστές
- Επιπλέον προσαύξηση ενσήµων 50%.

Εποχικοί
- Επίδοµα ανεργίας για 6 µήνες, προσαυξηµένο κατά 50%.
- Για άλλους 6 µήνες, ποσό ίσο µε το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕΔ (414 ευρώ).
- Μοριοδότηση προϋπηρεσίας σε ποσοστό 50%.
- 20% των θέσεων που προκηρύσσονται από το υπουργείο Μεταφορών και τους εποπτευόµενους φορείς θα καλύπτονται από πρώην εποχικούς της Ολυµπιακής.
- Πρόγραµµα επιχορήγησης µε 30.000 ευρώ ανά άτοµο για δηµιουργία νέας επιχείρησης.
- Επιδότηση για 3 χρόνια των ιδιωτικών εταιρειών που θα τους προσλάβουν.

Κόστος προγράµµατος: 1,298 εκατ. ευρώ

Τι θα προβλέπει επιπλέον η νέα τροπολογία
- Οι 260 ιπτάµενοι συνοδοί και φροντιστές που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα µε το νόµο 3185/2003 θα υπάγονται στις ίδιες ευνοϊκές ρυθµίσεις του 2008.
- Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης για το τακτικό προσωπικό και του διαστήµατος που τυχόν υπηρέτησε ως εποχικό µε προσαύξηση 50% των ενσήµων.
- Επιπλέον προσαύξηση 50% των ενσήµων (δηλαδή 100%) στην περίπτωση που το παραπάνω προσωπικό υπηρέτησε µε την ειδικότητα ιπτάµενου συνοδού ή φροντιστή.
- Επιπλέον ευνοϊκές ρυθµίσεις για το προσωπικό της Olympic Catering.
- Απαιτήσεις των εργαζοµένων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου που αφορούν µη χορήγηση αδείας 2009 και δώρου Χριστουγέννων αποτελούν δαπάνες εκκαθάρισης και καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή.
- Η προσαύξηση του 50% υπολογίζεται και επί του χρόνου πραγµατικής απασχόλησης και ασφάλισης πέραν των 300 ηµερών κατ’ έτος και µέχρι τα 10.500 ένσηµα τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική σύνταξη.
- Καλύπτονται οι 181 εποχικοί υπάλληλοι οι οποίοι για διάστηµα 1-14 µέρες δεν συµπληρώνουν τις 150 µέρες εργασίας εντός των ετών 2008 και 2009 και δεν δικαιούνται επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Κόστος προγράµµατος: 65 εκατ. ευρώ (χορτάσαμε ευρώ βρε παιδί μου, καλά τα έλεγε προεκλογικά ότι "λεφτά υπάρχουν").
της Ρόης Χάικου

Aπό:  apneagr

Σχόλια