Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Δέσμη μέτρων της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργειαΠοιο είναι το ζήτημα;
• Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες αυτόν τον αιώνα αν
δεν μειώσουμε άμεσα και δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
• Η ΕΕ έχει ανάγκη από ασφαλέστερες πηγές ενέργειας που θα περιορίσουν την
εξάρτησή της από εισαγωγές πετρελαίου και αερίου
Τι κάνει η Ευρώπη για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος;


Η πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια προβλέπει για το 2020 τους ακόλουθους
φιλόδοξους στόχους:
• μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση
με τα επίπεδα του 1990 (κατά 30% εάν και άλλες ανεπτυγμένες χώρες δεσμευτούν
για ανάλογες μειώσεις)
• αύξηση του ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή,
βιομάζα, κ.λπ.) σε 20% της συνολικής ενεργειακής παραγωγής (από 8,5%
περίπου που είναι σήμερα)
• περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% των προβλεπόμενων για το
2020 επιπέδων με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Τι ακριβώς θα αλλάξει;
Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που ενέκρινε η ΕΕ τον Δεκέμβριο 2008
στοχεύει στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Συγκεκριμένα:
• Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες
πρέπει έως το 2020 να μειώσουν τις εκπομπές τους στο 21% του επιπέδου του
2005.
Πώς; Με τη χορήγηση μειωμένων δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του
Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ (το οποίο καλύπτει το
40% περίπου των συνολικών εκπομπών της ΕΕ).
• Οι τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ, όπως οι μεταφορές (εξαιρουμένων
των αεροπορικών μεταφορών που θα ενταχθούν στο ΣΕΔΕ το 2012), ο γεωργικός
τομέας, τα απόβλητα και τα νοικοκυριά, πρέπει έως το 2020 να μειώσουν τις
εκπομπές τους στο 10% του επιπέδου του 2005.
Πώς; Με τη θέσπιση δεσμευτικών εθνικών στόχων (μεγαλύτερες μειώσεις για τις
πλουσιότερες χώρες και περιορισμένες αυξήσεις για τις φτωχότερες).
• Έως το 2020 το 20% της συνολικής ενέργειας στην ΕΕ θα παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές.
Πώς; Με τη θέσπιση δεσμευτικών εθνικών στόχων (από 10% για τη Μάλτα έως
49% για τη Σουηδία).
Το 10% τουλάχιστον των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές σε
κάθε χώρα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (βιοκαύσιμα, υδρογόνο,
«πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια, κλπ.). Τα βιοκαύσιμα πρέπει να πληρούν ορισμένα
κριτήρια αειφορίας.
• Προαγωγή της ασφαλούς χρήσης των τεχνολογιών δέσμευσης και γεωλογικής
αποθήκευσης του άνθρακα (CCS), οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να
εξαλείψουν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών άνθρακα από τα ορυκτά καύσιμα που
χρησιμοποιούνται στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη βιομηχανία.
Ποια είναι τα οφέλη των προτεινόμενων μέτρων;
• ουσιαστική συμβολή στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής
• παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο, διευκολύνοντας έτσι τη
επίτευξη νέας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα
• μεγαλύτερη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού
• μείωση των δαπανών για την εισαγωγή πετρελαίου και αερίου κατά 50 δισ.
ευρώ ετησίως έως το 2020
• δημιουργία 1 εκατομμυρίου περίπου θέσεων εργασίας στον ευρωπαϊκό κλάδο
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2020 (έναντι 300.000 σήμερα)
• ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη χάρη στις σημαντικές καινοτομίες
του ενεργειακού της τομέα
• περισσότερες θέσεις εργασίας σε κλάδους που σχετίζονται με το περιβάλλον
• λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση, με αποτέλεσμα ουσιαστικά οφέλη για την υγεία
των πολιτών και μείωση των δαπανών για μέτρα ελέγχου.
Γιατί είναι αναγκαία η δράση σε επίπεδο ΕΕ;
• Κάθε χώρα έχει την ευθύνη για τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό των
εκπομπών· όμως η ανάληψη κοινής δράσης σε επίπεδο ΕΕ ή σε διεθνές επίπεδο
είναι περισσότερο αποτελεσματική.
• Η κοινή δράση:
- μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των λαμβανομένων μέτρων
- δημιουργεί οικονομίες κλίμακας, έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να είναι λιγότερο
δαπανηρά και να μην διαταράσσουν τις συναλλαγές στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.
• Ενεργώντας από κοινού, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν πολύ
περισσότερο στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής απ' όσο θα
μπορούσαν το καθένα χωριστά.
Πότε θα αρχίσει να ισχύει η δέσμη μέτρων;
Το αργότερο έως το 2011.
Το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών θα αλλάξει την 1η Ιανουαρίου 2013.


Από: http://ec.europa.eu/climateaction/index_el.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.