«Δεν παραιτούμεθα, δεν απογοητευόμεθα, δεν φεύγομεν, δεν φοβούμεθα»


Το όνειρο έγινε πραγματικότης. Η Παναγία του Πέρα, ο μεγαλοπρεπής ναός που έχτισε πρώτο η Ρωμηοσύνη στα τέλη του 18ου αιώνα, στο πλαίσιο των συγχρονιστικών μέτρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και είχε καταστραφεί το 2003 κατά την βομβιστική επίθεση στο Βρετανικό Προξενείο, ανακαινίστηκε υπό την επίβλεψη Καθηγητών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κων/πόλεως και τη συμβολή Ελλήνων και Τούρκων εμπειρογνωμόνων.
Της λειτουργίας προέστη ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος σημειωτέον είναι και ο εμπνευστής του έργου ανακαίνισης όλων των ναών της Πόλης. Έργο επίπονο και πολυδάπανο που ολοκληρώθηκε ευτυχώς, χάρη στη γενναιοδωρία επίλεκτων ομογενών, οι οποίοι πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις του.
Αναφερόμενος στο συγκεκριμένο έργο ο Πατριάρχης, ετόνισε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
»... το ιερόν τούτο έργον της αναστηλώσεως και του ιερού τούτου ναού, αποδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να μείνωμεν εδώ και να συνεχίσωμεν την παρουσίαν, την ιστορίαν και την μαρτυρίαν μας, εις πείσμα -των ολίγων ευτυχώς- που μας έχουν ξεγράψει, κατά το δη λεγόμενον και ομιλούν υποτιμητικώς δια την ομογένειαν, αντί να την βοηθήσουν να υπερπηδήσει τα σημερινά εμπόδια και να ορθοποδήσει. Δι' ημάς ζει Κύριος ο Θεός! Και ημείς θα ζήσωμεν με την χάριν Του και την βοήθειάν Του. Δεν παραιτούμεθα, δεν απογοητευόμεθα, δεν φεύγομεν, δεν φοβούμεθα, παρά τα εξυφανθέντα και αποκαλυπτόμενα κατ' αυτάς τρομοκρατικά σχέδια εναντίον μας».

Σχόλια