Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010: Μια νέα ευκαιρία για εργασιακούς χώρους απαλλαγμένους από τον καπνό


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

27 Δεκεμβρίου 2009

ΔΗΛΩΣΗ

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010: Μια νέα ευκαιρία για εργασιακούς χώρους απαλλαγμένους από τον καπνό


Η ανεπαρκής εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό του καπνίσματος στο περιβάλλον εργασίας έχει αναδείξει την αναγκαιότητα για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Άλλωστε, έχει αποδειχθεί ότι η απαγόρευση του Καπνίσματος στο Χώρο Εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση των απουσιών, ελάττωση του υγειονομικού κόστους και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων.
Εν μέσω αυτών των δεδομένων, κρίσιμος είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι μπορούν, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, να ενισχύσουν το αντικαπνιστικό θεσμικό πλαίσιο. Επομένως, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2010 (που έχει καθολική ισχύ στον ιδιωτικό τομέα), οι εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε αποτελεσματικά μέτρα απαγόρευσης του καπνού στους χώρους εργασίας και να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς ελέγχου της εργατικής νομοθεσίας (ΣΕΠΕ). Ανάλογες ρυθμίσεις μπορούν ασφαλώς να περιληφθούν και στις κλαδικές συμβάσεις.
Η πρόκληση για τη σύγκλιση του εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα με εκείνα των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών είναι ιστορική.


Δρ. Θεόδωρος Α. Κουτρούκης,
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου,
τηλ. 6932 276177, e-mail: thkoutr@uom.gr

Σχόλιο:
Μια σοβαρή πρόταση που θα μπορούσε να αποτελέσει την απαρχή, για την εξασφάλιση εργασιακών χώρων απαλλαγμένων από τον καπνό.

Σχόλια