Ασημένιο Μετάλλιο η Ελλάδα. 2η στις 20 "επικινδυνότερες" χώρες


Η "Credit Suisse" πρόσφατα βαθμολόγησε τις 20 "επικινδυνότερες" οικονομικά χώρες. Την αξιολόγησή της βάσισε σε διάφορους παράγοντες όπως: 

Δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, ανάπτυξη, πιστωτική ικανότητα,  και το κόστος ασφαλίσεως χρέους (CDS).

H κατάταξη έχει ως εξής:

1. Iceland/-8/-13/106/498/-269/4*
2. Greece/-7/-13/107/83/-70/1.9
3. Hungary/-3/-4/83/61/-98/3.5
4. Romania/-5/-6/13/178/-50/5
5. Lithuania/1/-9/17/274/-50/4
6. Spain/-5/-11/58/177/-76/2.1
7. Latvia/6/-10/9/59/-76/4
8. Turkey/-2/-6/46/29/-27/3.5
9. Ukraine/0/-7/25/67/-22/5.8
10. Bulgaria/-12/-1/18/71/-103/5
11. Ireland/-2/-7/67/41/-17/6
12. Egypt/-2/-7/67/41/-17/6
13. South Africa/-5/-5/29/84/-24/4.5
14. United States/-3/-12/87/231/-24/2.1
15. New Zealand/-2/-6/27/168/-77/3.3
16. India/0/-8/77/58/-7/8.1
17. Italy/-3/-5/123/89/-12/1.9
18. Indonesia/1/-3/30/27/-32/6.3
19. Colombia/-3/-3/44/30/-22/4.5
20. Estonia/6/-4/4/110/-73/4

* (Unit: % of gross domestic product)                                                         

Country/Current-account balance/Budget balance/Government debt/Private-sector debt/Net external assets/Potential GDP growth (%)

Source: Pragmatic Capitalist/Credit Suisse

Σχόλια