Γράφει ο Πέτρος Κυριακίδης.
Εορτάσθηκε λοιπόν σήμερα, όσο αυτό το σκηνικό μπορεί να ονομασθεί Εορτή, η Εθνική Επέτειος του 1821 ομού μετά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου διότι τυγχάνει σήμερα να συμπίπτει Επέτειος για 2 σημαντικά γεγονότα. Ωστόσο δημιουργούνται μεγάλα ερωτηματικά αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης που επιλέγει η Πολιτεία απέναντι σε αυτά τα τόσο σοβαρά ζητήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, η Αστυνομία ενήργησε κατά τρόπο τόσο απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο ως προς το κλίμα της Τελετής, που αρκετοί διερωτηθήκαμε το εξής: υπό τις παρούσες συνθήκες, ποίος ο λόγος να προσερχόμεθα για να τιμήσουμε την Ιστορία του Έθνους μας;