Γράφει ο Χρίστος Βαχτσιαβάνος
Οι άνθρωποι, εκούσια ή ακούσια, έχουν την τάση να μιμούνται τον περίγυρό τους (κυρίως), καθώς και τα πρότυπά τους. Αυτό δε συνιστά προσωπική διαπίστωση, καθώς πλήθος κοινωνιολογικών μελετών το έχουν αποδείξει κατά καιρούς, αλλά και δεν καθιστά, παράλληλα, τον καθένα από μας ένα άβουλο ον, διότι μας βοηθά να καταλαβαίνουμε τις δυνατότητες και τις επιλογές μας.