Η Ελλάδα 1η στην Ε.Ε σε αυτοαπασχολούμενους, 2η σε ώρες εργασίες & προτελευταία σε ποσοστό απασχόλησης εργατικού δυναμικού


Κυκλοφόρησε η ετήσια έκθεση 2021 του ΟΟΣΑ για την απασχόληση στις χώρες του ΟΟΣΑ. Κάθε έκδοση εξετάζει τις πρόσφατες τάσεις, τις εξελίξεις πολιτικής και τις προοπτικές. 

Η έκθεση παρέχει δεδομένα για τα ποσοστά ανεργίας, τη συχνότητα της μερικής απασχόλησης, τις αναλογίες απασχόλησης/πληθυσμού και τα ποσοστά δραστηριότητας. 

Ας δούμε στατιστικά απασχόλησης για την χώρα μας στους τομείς που ακολουθούν 

Συνολικές ετήσιες ώρες εργασίας το 2021 

Η Ελλάδα είναι στη 2η θέση με 1872 ώρες με 1η την Μάλτα με 1882 ώρες... 

Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γερμανία με 1349 ώρες 

Total, Hours/worker 2021, Annual 

 

Employment rate Total, % of working age population 

Ποσοστό απασχόλησης επί της % του εύρους ηλικίας εργασίας (15-64 ετών) 

Τα ποσοστά απασχόλησης ορίζονται ως ένα μέτρο του βαθμού στον οποίο χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι εργατικοί πόροι (άτομα διαθέσιμα για εργασία). Υπολογίζονται ως η αναλογία των απασχολουμένων προς τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας

Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα με 60.3% και τελευταία την Ιταλία με 59.5 %

 

Ποσοστό αυτοαπασχόλησης επι της % του αριθμού των εργαζομένων 

Self-employment rateTotal, % of employment, 2021 or latest available 

Η χώρα μας είναι στην 1η θέση με 31.8 % ενώ στην 2η θέση η Ιταλία με 21.8% 

Σχόλια