Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Ούτε ο Δανειολήπτης (η Ελλάδα) ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας !!

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ H ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ;;

Διαβάστε τι διεμήφθη σήμερα στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών για την σύμβαση που έχουμε υπογράψει με την τρόικα.
ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, το περιοδικό "Επίκαιρα" παρουσιάζει σήμερα τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας. Στη σύμβαση, μεταξύ άλλων, υπάρχουν παράγραφοι οι οποίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα, η κυβέρνηση παραιτείται από κάθε ασυλία, όσον αφορά τη δυνατότητα νομικής προσφυγής της ή νομικής άμυνάς της έναντι τυχόν αξιώσεων των δανειστών, ακόμη και από ασυλία που απορρέει από την εθνική κυριαρχία ή από την κυριότητα επί περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Έχει παραχωρηθεί η εθνική κυριαρχία στους δανειστές και όσον αφορά εθνικές γαίες και όσον αφορά κεφάλαια και πλουτοπαραγωγικές πηγές;
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: Όπως γνωρίζουμε το μνημόνιο αποτελεί μια δανειακή σύμβαση, ανάμεσα στη χώρα μας και στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και όπως κάθε τέτοιου είδους δανειακή σύμβαση έχει και συγκεκριμένους όρους, που πρέπει να διασφαλίζουν και τους δανειστές και τους οφειλέτες. Στο πλαίσιο αυτό είναι και οι όροι που υπάρχουν στο μνημόνιο.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή, εκχωρείτε τη δημόσια περιουσία στους δανειστές.
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: Καμία εκχώρηση δημόσιας περιουσίας δεν γίνεται στο μνημόνιο. Ευνόητο είναι, όμως, ότι και αυτοί που μας δανείζουν πρέπει να έχουν τις διασφαλίσεις τους και τις εγγυήσεις τους, όπως συμβαίνει σε κάθε δάνειο. Και ας μην ξεχνάμε ότι και μόνο, το ότι υπάρχει αυτή η δανειακή σύμβαση και η χώρα μας έχει βγει από την τραγική κατάσταση που βρισκόταν σε επίπεδο οικονομίας, είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα.
ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ: Γιατί, όμως, παραιτήθηκε η χώρα από τη δυνατότητα έστω νομικής άμυνάς της; Αν ου μη γένοιτο -κανείς δεν το εύχεται- το πρόγραμμα δεν πετύχει ή κάτι πάει στραβά, δεν θα έχουμε νομική άμυνα. Και επίσης, έχουμε παραιτηθεί και όπως είναι για παράδειγμα η εθνική κυριαρχία. Δεν είναι παρακινδυνευμένο αυτό;
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: Δεν υπάρχει παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας και φυσικά η νομική άμυνα έχει συγκεκριμένα στάδια και συγκεκριμένα επίπεδα, πολλά από τα οποία δεν απεμπολούμε, ακόμη και με τη βούληση των δύο μερών. Γι` αυτό, δεν θα πρέπει να ισοπεδώνουμε και δεν θα πρέπει να υπερβάλουμε. Η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει πάρα πολύ καλά, πώς θα προστατεύσει τα δικαιώματά της, τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη και το έχει κάνει με τον καλύτερο τρόπο, μέσα από την υπογραφή αυτού του μνημονίου.

Σχόλιο : 
Δείτε τώρα σε αποκλειστικότητα τι υπογράψαμε με την τρόικα και "φρίξτε"...
Δείτε τα αίσχη και την  ανικανότητά μας ...
Δείτε τα επίμαχα αποσπάσματα της  "περίφημης" Σύμβασης
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ;; 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ H ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ;;
 


 
Ούτε πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής δεν θα υπέγραφαν τέτοιες συμβάσεις.
Μέχρι και το αγγλικό δίκαιο ισχύει, λες και πήραμε τα δάνεια της Αγγλίας !!!"Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος"

9.Ο ορισμός του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή δικαίου, που δεσμεύει το Δανειολήπτη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
10.Ο Δανειολήπτης υπάγεται νόμιμα, αποτελεσματικά και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Σύμβαση και κάθε απόφαση του δικαστηρίου αυτού θα είναι οριστική και εκτελεστή στην Ελληνική Δημοκρατία.
11.Ούτε ο Δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή αναγκαστικής - ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση.
Στην σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης (δανειακή σύμβαση) της 8ης Μαΐου 2010 με την επονομαζόμενη «τρόικα» στο κεφάλαιο που αφορά την αποπληρωμή (παρ.7 πληρωμές) αναγράφεται ότι: 

«Όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από τον δανειολήπτη καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπαίτησης....». 
Με αυτή την φράση όπως αντιλαμβάνεστε οι δανειστές μας αναγνωρίζουν την ύπαρξη ανταπαιτήσεων της χώρας μας και στην ουσία με την επίμαχη παράγραφο της δανειακής, επιδιώκουν να αποτρέψουν ένα ενδεχόμενο πρότασης συμψηφισμού. 
Παρόμοια αναφορά γίνεται και στην παράγραφο 9 της δανειακής σύμβασης (Κατανομή πληρωμών)... 
9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
1. Κάθε Δανειστής δεσμεύεται να μην επιδιώξει την καταβολή από τον Δανειολήπτη, των δικαιωμάτων του που απορρέουν από Δάνεια με άλλο τρόπο από εκείνον που απορρέει από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, δεσμεύεται να καταβάλει όλα τα ποσά που τυχόν ελήφθησαν από αυτόν σε σχέση με τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης τα οποία δεν έχουν ληφθεί από την ΕΚΤ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Συμφωνία και τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, στον λογαριασμό που αναφέρεται στο Άρθρο 3 με σκοπό να διανεμηθούν σε αναλογική βάση σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Συμφωνίας.
Δεσμεύονται επίσης, να μην συμψηφίσουν απαιτήσεις που μπορεί να έχουν έναντι του Δανειολήπτη κατά το ύψος των ποσών που οφείλουν στον Δανειολήπτη, εκτός της επιφύλαξης τήρησης του παρόντος Άρθρου.12 σχόλια:

 1. Χρειάζεται και σχόλιο; Τουλάχιστον θα μπορούσαν να ορίζουν κάτι σαν εγγύηση, όχι οποιοδήποτε περουσιακό στοιχείο....

  Οι επόμενες διαδηλώσεις θα πρέπει να γίνονται έξω από τα σπιτια των πολιτικών και όχι στους δρόμους.
  Μικρές συντονισμένες διαδηλώσεις των 1000-2000 ατόμων έξω από τα σπίτια των πολιτικών.

  Πουλημένοι κλεφτες.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ξύπνα ρε παππού που γέρασες και μυαλό δεν έβαλες.
  Δεν καταλαβαίνεις τί γίνεται γύρω σου;
  Δεν βλέπεις τί πάνε να μας κάνουνε:
  Νέο Γουδί χρειάζεται για τον Παπανδρέου, τον Καρατζαφέρη και τη Θοδώρα που συμφώνησαν σε αυτό το επαίσχυντο μνημόνιο με την τρόϊκα.
  Ούτε οι Γερμανοί στη διάρκεια της κατοχής δεν είχαν δικαίωμα να μας πάρουν δημόσια γή, δημόσιες επιχειρήσεις και άλλα δημόσια περιουσιακά στοιχεία.
  Τώρα ο Παπανδρέου εκχωρεί την Ελλάδα λές και πρόκειται για κανα οικόπεδο που κληρονόμησε από τον πατέρα του.
  Λές και η Ελλάδα είναι δική του.
  Ο Αντώνης Σαμαράς να εξαγγείλει νέο Γουδί και ας αφήσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να κουρεύεται.
  Πρώτα η Ελλάδα, ρε δοσίλογοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποιά ανικανότητα ρε παιδιά .....
  Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν ... αυτοί μας έφεραν στο σημείο της χρεωκοπίας , για να "βοηθηθούμε" από το ΔΝΤ και να τα ξεπουλήσουν όλα.
  Η φτώχεια που έρχεται θα είναι το παράδειγμα στους υπόλοιπους ευρωπαίους για να δεχθούν τα μέτρα λιτότητας που θα τους εξαθλιώσουν αλλά θα αποτρέψουν υποτίθετε την απόλυτη εξαθλίωση που θα υποστούμε εμείς.
  Με το ξεπούλημα της χώρας και την δημιουργία μειονοτήτων που ετοιμάζουν , θα φέρουν πραγματικά μία Νέα Ελλάδα. Αλοίμονο μας ....

  Δεν είναι ανίκανοι ...ένα μάτσο πουλημένα ρεμάλια είναι ... και οι μεν και οι δε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΑΣΟΚ θελατε? Παρτε το απο πισω τωρα και βουλωστε το.. Δεν εχετε βαλει μυαλο ποιος κατεστρεψε τον τοπο! Μεχρι και το Βατοπαιδι απο αυτους ξεκινησε και οργανωθηκε οταν ηταν αυτοι στην εξουσια.. Βγαλατε τον αμερικανο που δεν ξερει να διαβασει μια σελιδα νεοελληνικα χωρις λαθη για πρωθυπουργο.. Οι απεναντι ραβουν κιολας τα φεσια που θα σας επιβαλλουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. μπραβο Steve...!! ευγε...
  να μας πουνε ολοι οι σκατο-Πασόκοι τι χρωστάμε εμεις που δεν τους χηφισαμε τους χαφιεδες να τους τρώμε στην μαπα!!!
  να μας πουνε επισης οι ιδιοι αν προκειται να ξαναψηφισουν το σκατοκόμμα για να ξερουμε να φυγουμε απο δω μια και καλη....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. το χειρότερο είναι ότι έχουν στρέψει τον κόσμο , τον έναν εναντίον του άλλου -βλέπε έμποροι εναντίον ναυτεργατών,ιδ. υπάλληλοι εναντ. δημ. υπαλλήλων,πασόκοι εναντ. ν. δημοκρατών κλπ- και όταν ο λαός θα ξεσηκωθεί θα φάμε ο ένας τον άλλον και αυτοί θα έχουν κάνει πάλι την δουλειά τους.Steve και κάθε Steve συνέλθετε!!!!!! Ο εχθρός δεν είναι ούτε ο πασόκος ούτε ο νεοδημοκράτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Έχεις απόλυτο δίκιο Ανώνυμε, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, γιαυτό ας συνέλθουμε όλοι, γιατί όλοι εμείς τελικά πρέπει να είμαστε ένα, είμαστε πατριώτες, αυτός ο τόπος είναι δικός μας και όχι δικός τους .....έχουν μπει ήδη στην πόλη οι οχτροί...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κύριοι θα σας απογοητεύσω. Ότι και να κάνουμε είναι πιά πολύ αργά. Όλα έχουν δρομολογηθει. Το τι θα παραχωρήσουμε έναντι των "δανείων" έχει ήδη αποφασισθεί. Το κουστούμι έχει ραφτεί και τα φέσια μαζί. Θα τα φορέσουμε και θα τα καμαρώνουμε ταυτόχρονα. Καθισμένοι απέναντι στήν τηλεόραση επί του καναπέως !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. θαπρεπε να αναζητησουμε απ ολους οσους κυβερνησαν την ελλαδα απο την μεταπολιτευση και μετα να μας πουν τι χρεος παρελαβαν..και τι παρεδωσαν..και ενα λαικο δικαστηριο να δημευσει
  τις περιουσιες αυτων που το αυξησαν..ο λαος τουσ ψηφησε για να κυβερνησουν και οχι να χρεωσουν την χωρα τους..
  γμτ..παλι ονειρα βλεπω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ξυπνήστε τους Συνανθρώπους μας. Τυπώστε αυτά και ενημερώστε τον κόσμο! ΔΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ. Εσείς που καταλαβαίνεται τι γίνεται. Εσείς που διαβάζετε αυτές τις αράδες και καταλαβαίνεται τι παιχνίδι παίζεται πίσω απο τις πλάτες μας. Τυπώστε αυτά τα λόγια σε πολλά αντίγραφα, δώστε τα στους παππούδες μας, στους γέρους στα καφενεία, στους νέους στα σχολεία, στις σχολές, να μπούν σε κάθε σπίτι, και ας (θα) μιλήσει ο λαός μετά με τον δικό του τρόπο. Αναδημοσιεύστε, τυπώστε, ενημερώστε, ΔΡΑΣΤΕ... ποτέ δεν είναι αργά για να απονομημοποιηθεί η κατοχή των Μασόνων και των Σκοτεινών Ιερατείων που κυβερνούν την οικουμένη... Κάποτε αυτά μου τα λόγια θα φάνταζαν παράλογα, αλλά τώρα τρίζουν τα κόκκαλα των προγόνων μας που πολέμησαν για αυτή τη γη. Ξύπνά κόσμε, ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ λοιπόν σου λέω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Υπάρχει μια ακραία λύση για την Ελλάδα αλλά πρέπει να διώξουμε πρώτα την πουλημένη αμερικανόδουλη κυβέρνηση.
  1) Κάνουμε την πάπια και παίρνουμε την τρίτη δόση του μνημονίου με τα λεφτά αυτά κάνουμε άκρος μυστική συμφωνία με τους ρώσους και αγοράζουμε τα περίφημα ς300 ΚΑΙ ς400 και επανδρώνουμε όλα τα νησιά του αιγαίου,ανακοινώνουμε χρεωκοπία στους ευρωπαίους,διαγράφεται το χρἐος, φέρνουμε τους ρώσους στο αιγαίο για συνεκμετάλευση των πετρελαίων, και λέμε στους τούρκους κοπιάστε, με τι κότσια θα επιτεθούν στην Ελλάδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.