Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

ΟΔΗΓΟΣ: Ποιοι και πόσα κερδίζουν για οφειλές προς εφορίες, ταμεία

Εως και το 50% οφειλών προς το Δημόσιο που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 θα διαγράφει η εφορία με τη νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών! Ακόμη και φορολογούμενοι που έχουν αφήσει -από το 2013 ή κι από προηγούμενα έτη- απλήρωτα πολύ μεγάλα ποσά φόρου εισοδήματος, της τάξεως των 5.000.000 ή των 10.000.000 ευρώ,
θα μπορούν να γλιτώσουν από την πληρωμή του 50% των χρεών αυτών, εφόσον πληρώσουν το υπόλοιπο 50%. Επιπλέον, με τη νέα ρύθμιση, όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 μπορούν πλέον να εξοφληθούν έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, άτοκα εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ ή με μηνιαίο τόκο 0,25% εφόσον υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ.
Το σχέδιο
Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε χθες η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη:
1 Χρέη από φόρο εισοδήματος, Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι και τις 31-12-2013, μπορούν να «κουρευτούν» έως και 50% εφόσον οι οφειλέτες πληρώσουν μέχρι το τέλος Απριλίου ένα ποσό μεγαλύτερο από το 10% της συνολικής οφειλής και πάντως όχι λιγότερα από 200 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση που ο οφειλέτης θα πληρώνει ένα οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο του 10% της οφειλής του ή των 200 ευρώ θα γλιτώνει άλλο τόσο και το εναπομείναν ποσό της οφειλής θα μπορεί να το ρυθμίσει έως και σε μηνιαίες 100 δόσεις. Για παράδειγμα, για χρέος 5.000 ευρώ από φόρο εισοδήματος, από το οποίο οι 3.000 ευρώ είναι η αρχική οφειλή και τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ είναι οι συσσωρευμένες μηνιαίες προσαυξήσεις, ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να πληρώσει εφάπαξ 2.500 ευρώ και να γλιτώσει από την πληρωμή των υπολοίπων 2.500 ευρώ, τα οποία στην περίπτωση αυτή θα διαγραφούν.
Εναλλακτικά, θα μπορεί να πληρώσει 1.000 ευρώ, οπότε στην περίπτωση αυτή η εφορία θα του διαγράψει άλλα 1.000 ευρώ και από το συνολικό χρέος των 5.000 ευρώ θα απομείνει πλέον για καταβολή το ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια θα μπορεί να ρυθμιστεί έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Η εφορία σε κάθε τέτοια περίπτωση θα διαγράφει κατά προτεραιότητα προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα. Δηλαδή, αν το ποσό που πρέπει να διαγραφεί υπερβαίνει τα συσσωρευμένα ποσά των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων, τότε θα διαγράφεται και μέρος από το κεφάλαιο. Η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή παρέχεται μέχρι το τέλος Απριλίου. Στη ρύθμιση αυτή δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές από ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, ανακτήσεις παράνομων κρατικών εγγυήσεων, δασμούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
2 Η ισχύουσα ρύθμιση των 100 δόσεων αλλάζει επί το ευνοϊκότερο στα εξής σημεία:
* Μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις και τα χρέη που βεβαιώθηκαν και έγιναν ληξιπρόθεσμα την περίοδο από τη 2α Οκτωβρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014. Στην ισχύουσα ρύθμιση υπάγονται αυτή τη στιγμή χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014. Γενικά, στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση εντάσσονται πλέον όλα τα χρέη προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν και έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

* Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης μειώνεται από τα 50 στα 20 ευρώ. Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν οφειλές σε δύο διαφορετικές ΔΟΥ, η ελάχιστη μηνιαία δόση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω στα 10 ευρώ για το χρέος προς κάθε ΔΟΥ. Με βάση την ισχύουσα ρύθμιση, το ελάχιστο όριο των 50 ευρώ ισχύει ανά ΔΟΥ, οπότε σε περίπτωση χρεών προς δύο ΔΟΥ η ελάχιστη μηνιαία δόση γίνεται 100 ευρώ (50 ευρώ Χ 2) και ο οφειλέτης δυσκολεύεται περισσότερο.
* Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής και σε όσους οφείλουν ποσά πάνω από 1.000.000 ευρώ. Οι οφειλέτες αυτοί εξαιρούνται αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση.
* Όσοι οφείλουν ποσά πάνω από 15.000 ευρώ θα μπορούν να τα ρυθμίσουν έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, ενώ με το ισχύον καθεστώς δεν επιτρέπεται να τα ρυθμίσουν σε περισσότερες από 72 μηνιαίες δόσεις.
* Για την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν θα απαιτείται πλέον ως προϋπόθεση να έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όλες οι προβλεπόμενες φορολογικές δηλώσεις (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κ.λπ.). Από τη στιγμή όμως που θα υποβληθεί η αίτηση θα δίδεται ένα χρονικό περιθώριο τριών μηνών για την εκπρόθεσμη υποβολή όσων δηλώσεων δεν υποβλήθηκαν μέχρι τότε.
* Αλλάζει η κλίμακα με τις μηνιαίες δόσεις και τις εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων. Στη νέα κλίμακα, σε περίπτωση επιλογής της εξόφλησης της οφειλής σε 100 μηνιαίες δόσεις, η έκπτωση που παρέχεται επί των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων αυξάνεται από 20% σε 30%.
* Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τόκους, ενώ σήμερα επιβαρύνονται με τόκους 4,56% ετησίως. Για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το ποσοστό των τόκων με το οποίο επιβαρύνονται οι δόσεις μειώνεται από 4,56% σε 3% ετησίως. Σε μηνιαία βάση η επιβάρυνση με τόκο μειώνεται από το 0,38% σε 0,25%.
* Ο οφειλέτης δεν θα χάνει τη ρύθμιση ακόμη κι αν καθυστερήσει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. Θα επιβαρύνεται ωστόσο με τόκο 0,25% για κάθε μήνα. Η απώλεια της ρύθμισης θα επέρχεται με την καθυστέρηση πληρωμής τεσσάρων δόσεων. Με το ισχύον σήμερα καθεστώς προβλέπεται απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη καταβολής τριών δόσεων.
* Στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις σε χέρια τρίτων, ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαγεί από αυτά εφόσον εξοφλήσει το 25% του κεφαλαίου που οφείλει αντί 50% που είναι σήμερα.
* Φορολογούμενοι που έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια μπορούν να παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα και να προχωρήσουν στη ρύθμιση εφόσον κρίνουν ότι είναι συμφέρουσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.