Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Τα πιο σπάταλα υπουργεία το 2013...


Ποια ήταν τα πιο σπάταλα υπουργεία το 2013...

* Υπουργείο Υγείας. Η παρατηρούμενη υπέρβαση σε σχέση με τους στόχους, ύψους 502,7 εκατ. ευρώ, ή 10,2% οφείλεται: α) Στη μεταφορά ποσού 300 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προς επιπλέον ενίσχυση των αρχικών
εγγεγραμμένων πιστώσεων για επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ, β) Στην ενίσχυση με επιπλέον πιστώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό, για την αντιστάθμιση της υστέρησης των αποδόσεων των νοσοκομείων από τον ΕΟΠΥΥ και γ) και στη μεταφορά ποσού 10 εκατ. ευρώ για ανάγκες θέρμανσης των νοσοκομείων, από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες.
* Υπουργείο Τουρισμού. Οι συνολικές πληρωμές και οι υποχρεώσεις που κατέστησαν απλήρωτες στο Υπουργείο Τουρισμού υπερβαίνουν το στόχο που έχει τεθεί κατά 28,5 εκατ. ευρώ ή 61,0% κατά το 2013. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά 29,6 εκατ. ευρώ, λόγω μη εξόφλησης μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, αντίστοιχου ύψους δαπάνης, που προέκυψε από τελεσίδικη αναγνωριστική δικαστική απόφαση. Η ανωτέρω δικαστική απόφαση βρίσκεται σε στάδιο ελέγχου και σε περίπτωση καταβολής του επιδικασθέντος ποσού στους δικαιούχους, αυτή θα γίνει από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του 2014.
* Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι συνολικές πληρωμές και οι απλήρωτες υποχρεώσεις του φορέα, κινήθηκαν πάνω από τους στόχους που τέθηκαν από τον φορέα για το δωδεκάμηνο του 2013, κατά 117,2 εκατ. €, ήτοι απόκλιση της τάξης του 24,1%. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως στον τακτικό προϋπολογισμό και ειδικότερα στην πληρωμή της έκτακτης παροχής των δικαστικών λειτουργών, ποσού 95 εκατ. €. Παράλληλα υπήρξε και αύξηση των δαπανών στο ΠΔΕ του Υπουργείου, στο πλαίσιο ανακατανομών μεταξύ φορέων, που εντάσσονται στο συνολικό ύψος του αρχικού σχεδιασμού του ΠΔΕ.
* Γενικές Κρατικές Δαπάνες. Η υστέρηση των πληρωμών δωδεκαμήνου 2013 των Γενικών Κρατικών Δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 1.044,2 εκατ. € ή 11,1% έναντι των αρχικών τιθέμενων στόχων και οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στις λειτουργικές δαπάνες σε βάρος του αποθεματικού, οι οποίες στη στήλη πραγματοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες του εκάστοτε φορέα σε βάρος του προϋπολογισμού του οποίου ενταλματοποιήθηκαν.
* Αποκεντρωμένες διοικήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρατηρείται απόκλιση της τάξης των 198,3 εκατ. ευρώ ή 15,0%. Η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στις πληρωμές του ΠΔΕ για το περιφερειακό πρόγραμμα. Οι πιστώσεις για τα ανωτέρω έργα του ΠΔΕ αρχικά είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α΄ 51). Για λόγους συγκρισιμότητας η δαπάνη εμφανίζεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενώ παράλληλα ως στοχοθεσία εμφανίζεται το συνολικό ποσό που είχε αρχικά προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οικονομικού έτους 2013.

imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση...και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις, προσβλητικά, υποτιμητικά και υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Η φιλοξενία και οι αναδημοσιεύσεις άρθρων τρίτων, τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση: Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για εκείνους που νομίζουν ότι θίγονται προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου αντίθετο με την ιδεολογική τους ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να διαβάσουν το περιεχόμενο του ιστολογίου μας.